На головну   всі книги   до розділу

Зміст

УВЕДЕННЯ
§ 1. Поняття, зміст, сторони, терміни трудового договору і порядок вступу його в силу
§ 2. Загальний порядок висновку індивідуального трудового договору
§ 1. Переклади і переміщення
§ 2. Трудові відносини при зміні власника майна організації, зміні її чи підвідомчості реорганізації
§ 1. Загальні підстави припинення трудового договору
§ 1. Загальний порядок припинення трудового договору з ініціативи роботодавця
§ 2. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця при відсутності провини працівника
§ 3. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за дисциплінарні провини
§ 4. Додаткові й інші підстави припинення трудових відносин
Розділ 5. ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ПО ОБСТАВИНАХ, ЩО НЕ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ВОЛІ СТОРІН
§ 1. Припинення трудового договору в зв'язку з закликом працівника на військову чи службу напрямком на альтернативну цивільну службу
§ 2. Припинення трудового договору в зв'язку з поновленням на роботі іншої особи, що раніше виконувало цю роботу
§ 3. Припинення трудового договору в зв'язку з необранням на посаду
§ 4. Припинення трудового договору з працівником, засудженим до покарання, що виключає продовження колишньої роботи
§ 7. Припинення трудового договору в зв'язку з настанням надзвичайних обставин
Розділ 6. ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЧЕРЕЗ ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПРИЙОМУ НА РОБОТУ
§ 1. Припинення трудового договору в зв'язку з порушенням вироку суду про позбавлення особи права займати визначені чи посади займатися визначеною діяльністю
§ 2. Припинення трудових відносин у зв'язку з висновком трудового договору на виконання роботи, протипоказаної особі по стані здоров'я
§ 3. Припинення трудового договору в зв'язку з відсутністю відповідного документа про утворення
§ 4. Інші випадки припинення трудового договору, передбачені федеральними законами
Список літератури
ПОСИЛАННЯ НА ПРАВОВІ АКТИ