На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 27 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43

РОЗСЛІДУВАННЯ ПО "ГАРЯЧИХ СЛІДАХ"

1. Отримання початкової інформації, негайне виявлення свідків і розв'язання питання про напрям розслідування.

2. Невідкладні криміналістичні заходи, охорона місця

випадку, проведення комплексних заходів по перевірці заяви про довершений злочин.

3. Висунення слідчих версій, планування розслідування, в тому числі визначення послідовності і тактики первинних слідчих дій.

4. Первинні слідчі дії і оперативно-розшукові заходи:

а) робота на місці випадку (застосування при необхідності службово-розшукової собаки, виявлення м закріплення слідів, їх оперативна оцінка, виявлення очевидців що відбулося і документальне оформлення отриманих результатів);

б) інші криміналістичні дії (встановлення м перевірка підозрюваних, обшуки, визначення способу здійснення злочину, складання при необхідності композиційного портрета пре-. ступникя і опис його прикмет, допит свідків і пред'явлення ям підозрюваних для пізнання, призначення судових експертиз і оцінка

висновків експертів, оперативна перевірка конкретних місць, приміщень, окремих категорій осіб).

5. Комплексна оцінка досягнутих результатів, аналіз способу дій злочинця, встановлення розміру заподіяного збитку.

6. Документальне оформлення всіх слідчих дій первинного етапу розслідування.