На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 27 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43

ЛІТЕРАТУРА

1. Каминский М. К. Кріміналістічеськиє основи діяльності по виявленню і розкриттю преступлений.- Гіркий, 1982.

2. Салтевский М. В. Следи людини і прийоми використання їх для отримання інформації про злочинця і обставини преступления.- Київ, 1983.

3. Криміналістичний опис человека.- М., 1988.

4. Платонов К. К. Про систему психології.- М., 1972.

5. Белкин Р. С. Курс радянської криминалистики.- М., 1979. Т. З.

6. Зуйков Г. Г. Установленіє способу здійснення преступления.- М., 1970.

7. Лузгин И. М., Лавра В. П. Сокритіє злочину і його криміналістичного значение.- М., 1980.

8. Збірник постанов президії Верховного суду РСФСР 1974-1979. - М., 1981.

9. Куликов В. І. Основи криміналістичної теорії організованої злочинної деятельности.- Ульяновськ, 1994.

10. Гросс Г. Руководство для судового слідчого, як система криміналістики /Пер. з нем.- СПб., 1908.

11. Ожегов С. И. Словарь російського язика.- М., 1988.

12. Великий енциклопедичний словарь.- М., 1991.

13. Бронников А. Г. Кріміналістічеськоє значення татуїровок у правонарушителей.- Пермь, 1982.