На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64 65 66 67 68 69 72 73 74 75 76 77 78 81 82 83 84 85 88 89 91 92 94 95 96 97 98 102 103 104 105 106 108 109 110 111 113 114 115 116 118 119 121 122 123 125 126 127 129 130 133 134 136 137 139 140 141 142 144 145 146 147 148 150 151 152 154 155 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 169 170 172 173 175 176 177 178 180 181 182 183 185 186 187 188 189 191 192 193 195 197 198 199 200 201 203 204 205 206 207 208 210 211 214 215 216 217 218 219

з 6. Відведення інакших учасників карного судочинства

До числа інакших учасників карного судочинства, які можуть бути піддані відведенню або заявити самовідвід, відносяться секретар судового засідання, перекладач, експерт і фахівець.

Рішення про відведення секретаря судового засідання приймає суд, що розглядає карну справу, або суддя, головуючий в суді з участю присяжних засідателів (ст. 68 УПК). Секретар судового засідання бере участь не тільки в ході судового розгляду, але і в судових засіданнях на так званому досудебном виробництві - при розв'язанні суддею питання про застосування висновку під варту і домашнього арешту, продовженні термінів змісту під вартою, перекладі особи в психіатричний стаціонар (ст. 107,108, ч. 1 ст. 435), при розгляді жалоб учасників процесу (ст. 125) і питання про отримання дозволів на виробництво слідчих дій і накладення арешту на майно, приміщенні підозрюваного або обвинуваченого, що не містяться під вартою, в медичний або психіатричний стаціонар для виробництва судової експертизи (ст. 115,165, ч. 2 ст. 203). Від того, наскільки сумлінно, повно і об'єктивно відбиваються в таких протоколах процесуальні дії і рішення, залежить законність і обгрунтованість вироків, що виносяться, визначень і постанов суду (судді). Тому на секретарів розповсюджуються загальні вимоги незацікавленості в ассматриваемом справі (виробництві). Право учасників судового засідання на відведення секретаря повинне бути роз'яснене ним головуючим. Секретарю, що Відводиться потрібно надати можливість дати пояснення з приводу основ заявленого йому відведення, після чого суду необхідно вислухати думку сторін. Вирішення питання про відведення секретаря судового засідання дозволяється всім складом суду в дорадчій кімнаті. Визначення (постанова) суду повинне бути вмотивованим.

Рішення про відведення перекладача в ході судочинства приймає суд, що розглядає дану карну справу, або суддя, головуючий в суді з участю присяжних засідателів (ст. 69). На досудебних стадіях процесу рішення про відведення перекладача звичайно приймає дізнавач, слідчий або

прокурор - по заяві учасників судочинства або з власної ініціативи.

Основи для відведення перекладача в основному співпадають з основами для відведення, вказаними в ст. 61 (див. про них з 1 справжнього розділу). Однак відведення перекладачу може бути заявлене не тільки сторонами (обвинувачем, потерпілим, обвинуваченим, оборонцем, цивільним позивачем, цивільним відповідачем і їх представниками). Свідок, експерт і фахівець також можуть це зробити, але лише у разі виявлення некомпетентності перекладача. Є у вигляду ситуації, коли вказані обличчя самі не володіють в достатній мірі мовою судочинства і перекладач викликаний для надання ним допомоги в перекладі свідчень, висновку експерта, роз'яснень фахівця, однак виявляється нездатність перекладача здійснювати правильний і досить повний переклад.

Експерт не має право брати участь у виробництві по карній справі: а) при наявності обставин, передбачених ст. 61 УПК; б) якщо він знаходився або знаходиться в службовій або інакшій залежності від сторін або їх представників; в) якщо виявиться його некомпетентність (ст. 70). Попередня його участь у виробництві по карній справі як експерт або фахівець не є основою для відведення. Рішення про відведення експерта приймається в тому ж порядку, що і рішення про відведення перекладача.

Основи і порядок відведення фахівця аналогічні основам і порядку відведення експерта (ст. 71).