На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64 65 66 67 68 69 72 73 74 75 76 77 78 81 82 83 84 85 88 89 91 92 94 95 96 97 98 102 103 104 105 106 108 109 110 111 113 114 115 116 118 119 121 122 123 125 126 127 129 130 133 134 136 137 139 140 141 142 144 145 146 147 148 150 151 152 154 155 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 169 170 172 173 175 176 177 178 180 181 182 183 185 186 187 188 189 191 192 193 195 197 198 199 200 201 203 204 205 206 207 208 210 211 214 215 216 217 218 219

з 8. Дізнавач

Дізнавач - це посадова особа органу дізнання, правомочна або уповноважене начальником органу дізнання або його заступником здійснювати виробництво попереднього розслідування в формі дізнання, а також інакші повноваження, передбачене УПК. По своїх повноваженнях він досить близький до слідчого. Основна їх відмінність складається в тому, що дізнавач менш процесуально самостійний, ніж слідчий, оскільки всі вказівки прокурора і начальника органу дізнання, дані у встановленому законом порядку, для нього безумовно обов'язкові, а їх оскарження не припиняє виконання (ч. 4 ст. 41 УПК). Разом з тим дізнавач має право:

порушувати із згоди прокурора кримінальну справу, що відноситься до подслед

ственности органів дізнання;

відмовляти в збудженні карної справи;

передавати повідомлення по перебуванню під слідством, а по карних справах приватно

го обвинувачення - в суд (ст. 145);

самостійно виконувати слідчі і інакші процесуальні дії

і приймати процесуальні рішення, за винятком випадків, коли в з

ответствії з справжнім Кодексом па це потрібно згода начальника

органу дізнання, санкція прокурора і присудження; здійснювати інакші

повноваження, передбачені кримінально-процесуальним законом.

Процесуальними діями, які вимагає отримання дізнавачем згоди начальника органу дізнання, 1 є: проведення ним перевірки повідомлення про довершений або підготовлюваний злочин в термін до десяти діб, замість звичайних трьох (ч. 3 ст. 144), і затвердження звинувачувального акту (ч. 4 ст. 225). Необхідно, однак, враховувати, що це торкається лише співробітників тих органів, установ і формувань, які загалом є органами дізнання. У тих же випадках, коли повноваження органу дізнання належать не всьому органу, установі або формуванню, а лише його керівнику (головному і старшому судовому приставу, командиру вояцької частини, з'єднання і т. д.), процесуальні повноваження органу дізнання делегуються ним своїм підлеглим. При цьому такий керівник (орган дізнання) має право вимагати від дізнавача узгодження будь-яких майбутніх дій і затвердження будь-яких процесуальних актів - в залежність від того об'єму своїх повноважень, яку він поклав на даного співробітника.

Санкція (дозвіл, згода) прокурора потрібно дізнавачу: на продовження терміну перевірки повідомлення про злочин до 30 діб - при необхідності проведення документальних перевірок або ревізій (ч. 3 ст. 144); на збудження карної справи, на збудження перед судом клопотання про обрання, скасування або зміну міри припинення або про виробництво інакших процесуальних дій, які допускаються на основі судового рішення (п. 4, 5 ст. 37); на продовження терміну дізнання (ч. 2 ст. 223). Прокурор також затверджує постанову дізнавача про припинення карної справи і звинувачувальний акт (п. 13, 14 ст. 37).

Дізнавач повинен отримувати із згоди прокурора присудження з всіх питань, названих в ч. 2 ст. 29.