На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64 65 66 67 68 69 72 73 74 75 76 77 78 81 82 83 84 85 88 89 91 92 94 95 96 97 98 102 103 104 105 106 108 109 110 111 113 114 115 116 118 119 121 122 123 125 126 127 129 130 133 134 136 137 139 140 141 142 144 145 146 147 148 150 151 152 154 155 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 169 170 172 173 175 176 177 178 180 181 182 183 185 186 187 188 189 191 192 193 195 197 198 199 200 201 203 204 205 206 207 208 210 211 214 215 216 217 218 219

з 6. Припинення, зміна і продовження застосування примусової міри медичного характеру

Продовження, зміна і припинення застосування примусової міри медичного характеру здійснюються судом, що виніс постанову про її застосування, або судом по місцю застосування цієї міри по клопотанню адміністрації установи, що здійснює примусове лікування, а також по клопотанню законного представника особи, до якого була застосована примусова міра, або його оборонця. Основою для прийняття рішення служить висновок комісії лікарів-психіатрів. Участь в судовому засіданні оборонця і прокурора обов'язкова. Про призначення карної справи до слухання суд сповіщає законного представника особи, до якого застосована примусова міра медичного характеру, однак його нез'явлення не перешкоджає розгляду карної справи.

Обличчя, якому була призначена примусова міра медичного характеру, підлягає огляду комісією лікарів-психіатрів не рідше за один раз в шість місяців для розв'язання питання про наявність основ для внесення клопотання в суд про припинення застосування або про зміну такої міри. Огляд цієї особи проводиться з ініціативи лікуючого лікаря, якщо в процесі лікування він прийшов до висновку про необхідність зміни примусової міри медичного характеру або припинення її застосування, а також по клопотанню самої особи, його законного представника або близького родича. Клопотання подається через адміністрацію установи, що здійснює примусове лікування, незалежно від часу останнього огляду. При відсутності основ для припинення застосування або зміни примусової міри медичного характеру адміністрація установи, що здійснює примусове лікування, представляє в суд висновок для продовження примусового лікування. Перше продовження примусового лікування може бути зроблене після закінчення шести місяців з моменту початку лікування (ч. 1 ст. 445 УПК). Подальше продовження примусового лікування проводиться щорічно (ч. 2 ст. 102 УК РФ).

Зміна або припинення застосування примусової міри медичного характеру здійснюється судом у разі такої зміни психічного стану особи, при якому відпадає необхідність в застосуванні раніше призначеної міри або виникає необхідність в призначенні інакшої примусової міри медичного характеру. У разі припинення застосування примусового лікування в психіатричному стаціонарі суд може передати необхідні матеріали відносно особи, що знаходилася на примусовому лікуванні, органам охорони здоров'я для розв'язання питання про його лікування або напрям в психоневрологічну установу в порядку, передбаченому законодавством про охорону здоров'я.

Розглядаючи питання про скасування або зміну примусової міри медичного характеру, суд повинен ретельно перевірити обгрунтованість представлення адміністрації медичної установи або збудженого клопотання. Для цього він повинен дослідити результати проведеного лікування і умови, в яких це обличчя буде знаходитися після скасування примусової

міри медичного характеру, а також необхідність подальшого медичного спостереження і лікування. Би цих цілях в судове засідання можуть бути викликані представники медичних установ, близькі родичі, законні представники.

Якщо медичний висновок про припинення, про зміну або про продовження застосування примусової міри медичного характеру викликає сумнів, то суд по клопотанню осіб, що беруть участь в судовому засіданні, або з власної ініціативи може призначити судову експертизу, витребувати додаткові документи, а також допитати особу, відносно якого вирішується питання про припинення, про зміну або про продовження застосування примусової міри медичного характеру, якщо це можливе за його психічним станом.

Якщо особа, у якого після здійснення злочину наступив психічний розлад і до якого була застосована примусова міра медичного характеру, на основі висновку комісії лікарів-психіатрів визнано що одужав, то суд по місцю застосування цієї міри виносить в порядку вирішення питань при виконанні вироків (п. 12 ст. 397) постанова про припинення застосування до даної особи цієї міри і вирішує питання про напрям прокурору карної справи для виробництва попереднього розслідування в загальному порядку (ст. 446). Час, проведений в психіатричному стаціонарі, зараховується в термін відбування покарання.