Головна

всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64 65 66 67 68 69 72 73 74 75 76 77 78 81 82 83 84 85 88 89 91 92 94 95 96 97 98 102 103 104 105 106 108 109 110 111 113 114 115 116 118 119 121 122 123 125 126 127 129 130 133 134 136 137 139 140 141 142 144 145 146 147 148 150 151 152 154 155 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 169 170 172 173 175 176 177 178 180 181 182 183 185 186 187 188 189 191 192 193 195 197 198 199 200 201 203 204 205 206 207 208 210 211 214 215 216 217 218 219

з 2. Звернення до виконання вироків, визначень і постанов

Орган, що займається фактичним виконанням покарання, не може приступити до приведення вироку у виконання, не отримавши дані про те, відносно якої особи і з якого часу потрібно почати виконання покарання (зокрема, чи застосована відстрочка виконання покарання), по-якому повинен бути його зміст. Тому до початку фактичної реалізації покарання потрібно напрям органу виконання покарання відповідного судового розпорядження. Звертання вироку до виконання являє собою наказ суду почати діяльність по реалізації розпоряджень, що містяться в йому. Ця діяльність отримала назву звертання вироку до виконання. Звернення до виконання вироку, визначення, постанови суду покладається на суд, що розглядав карну справу в першій інстанції.

Для того щоб вирок, постанова або визначення суду могли бути звернені до виконання, вони раніше повинні набрати законної чинності. Вирок суду першої інстанції набирає законної чинності після закінчення 10-добового терміну на його оскарження в апеляційному або касаційному порядку (ст. 356), якщо тільки він не був оскаржений сторонами. Вирок суду апеляційної інстанції набирає законної чинності після закінчення 10-добового терміну на його оскарження в касаційному порядку, якщо він не був оскаржений сторонами. У разі подачі жалоби або уявлення в касаційному порядку вирок, якщо він не відмінений судом касаційної інстанції, набирає законної чинності в день винесення касаційного визначення.

Якщо вирок не був оскаржений, він звертається до виконання судом протягом 3 діб від дня його вступу в законну силу; у разі ж принесення жалоби або уявлення - в той же термін від дня повернення в суд першої інстанції карної справи з суду апеляційної або касаційної інстанції.

Відносно особи, осудженої до позбавлення свободи і що міститься під вартою, адміністрації місця змісту під вартою прямує копія звинувачувального вироку, а також підписане суддею розпорядження про виконання вироку з вказівкою про вступ його в законну силу. Якщо вирок змінений касаційною інстанцією, до вказаних документів залучається і копія рішення про зміну вироку.

При зверненні до виконання вироку про засудження до позбавлення свободи особи, що не знаходиться під вартою, не пізніше 3 діб після закінчення терміну на оскарження (якщо вирок не оскаржений) або після отримання з вищестоящого суду визначення про залишення вироку без зміни відповідному органу внутрішніх справ по місцю проживання осудженого прямує розпорядження про його виконання. У розпорядженні про виконання вироку, яке прямує з додатком двох копій вироку і довідки про судимість, повинна бути вказана дата вступу вироку в законну силу. Розпорядження підписується суддею і секретарем суду.

Для звернення до виконання вироку, що вступив в законну силу про засудження особи до виправних робіт або до обов'язкових робіт дві копії вироку прямують в карно-виконавчу інспекцію з додатком підписки осудженого про його явку в інспекцію.

При умовному засудженні до позбавлення свободи, виправним роботам, обмеженню свободи копія вироку для контролю за поведінкою осудженого прямує по місцю його проживання в карно-виконавчу інспекцію, а відносно неповнолітнього - також в комісію з справ неповнолітніх і захисту їх прав.

У всіх випадках засудження неповнолітніх до заходів покарання, не пов'язаних з позбавленням свободи, або застосування до них примусових заходів виховального впливу копія вироку повинна бути направлена в комісію з справ неповнолітніх і захисту їх прав по місцю проживання осудженого. Одночасно з цим повинна бути направлена довідка-характеристика, складена органами попереднього розслідування і доповнена головуючим

у справі суддею відомостями, виявленими при судовому розгляді справи. На неповнолітніх, осуджених до позбавлення свободи, довідка-характеристика повинна також прямувати в слідчий ізолятор для залучення до особистої справи осудженого.

Для виконання вироку про позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю копія вироку, що набрав законної чинності, прямує судом, що постановив вирок, в карно-виконавчу інспекцію по місцю проживання (роботи) осудженого, у виправний центр, у виправну установу або в дисциплінарну вояцьку частину для здійснення контролю за виконанням вказаної міри покарання, а також в адміністрацію підприємства, установи, організації по місцю роботи осудженого і до органів, правомочні згідно із законом анулювати дозвіл на заняття відповідною діяльністю, забороненою осудженому.

При призначенні штрафу як основне покарання або додаткового покарання до заходів, не пов'язаних з позбавленням свободи, у разі несплати осудженим штрафу добровільно в місячний термін, стягнення проводиться примусово на основі виконавчого документа. Виконавчий документ прямує в підрозділ судових приставов-виконавців по місцю роботи або проживання осудженого. При призначенні штрафу як додаткове покарання виконавчий документ прямує в підрозділ судових приставов по місцю відомого знаходження майна, по місцю проживання або по місцю відбування покарання.

Вимоги вироку про позбавлення спеціального, вояцького або почесного звання, класного чину і державних нагород виконуються посадовою особою, що привласнила звання, класний чин або що нагородив державною нагородою, або відповідними органами Російської Федерації. Для звернення до виконання вироку про позбавлення осудженого спеціального, вояцького або почесного звання, класного чину і державних нагород копія вироку по вступі його в законну силу прямує до органу, що прийняв рішення про державну нагороду, що привласнив звання, класний чин, з додатком нагород і документів до них, якщо вони залучені до справи.

Про вироки, що вступили в законну силу відносно осуджених військовозобов'язаних і призовників в районні (міські) військові комісаріати по місцю проживання осудженого прямує повідомлення за підписом судді і секретаря, завірене гербовим друком.

У разі задоволення цивільного позову про звертання вироку до виконання, суд сповіщає цивільного позивача і цивільного відповідача.