На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64 65 66 67 68 69 72 73 74 75 76 77 78 81 82 83 84 85 88 89 91 92 94 95 96 97 98 102 103 104 105 106 108 109 110 111 113 114 115 116 118 119 121 122 123 125 126 127 129 130 133 134 136 137 139 140 141 142 144 145 146 147 148 150 151 152 154 155 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 169 170 172 173 175 176 177 178 180 181 182 183 185 186 187 188 189 191 192 193 195 197 198 199 200 201 203 204 205 206 207 208 210 211 214 215 216 217 218 219

з 5. Проголошення вироку

Головуючий проголошує вирок після того, як суд повернувся в зал судового засідання. Вирок придбаває силу судового акту лише з моменту його проголошення. З цього часу починає теча 10-добовий термін для його апеляційного або касаційного оскарження (для осудженого, що міститься під вартою, термін оскарження обчислюється від дня вручення йому копії вироку).

Всі присутні в залі судового засідання, включаючи і самих суддів, вислухують вирок стоячи. Якщо об'єм вироку великий і читання його може зайняти дуже тривалий час, вислухування його стоячи може викликати певні труднощі, особливо для облич преклонного віку і хворих. У подібних випадках, у відповідності з ч. 2 ст. 257 УПК («Регламент судового засідання»), головуючий може допустити відступ від загального правила. Крім того, як представляється, їм може бути оголошена перерва в судовому засіданні для відпочинку, по закінченні якого оголошення вироку продовжується.

Якщо підсудний осуджений до смертної страти, то головуючий зобов'язаний роз'яснити йому право клопотатися про помилування.

У разі розгляду карної справи в закритому судовому засіданні законом передбачене оголошення лише ввідної і резолютивної частин вироку (ч. 7 ст. 241 УПК). При цьому учасникам судового розгляду роз'яснюється порядок ознайомлення з його повним текстом, що передбачає визначення дня, коли можна буде ознайомитися з вироком.

При виголошенні виправдувального вироку, звинувачувального вироку без призначення покарання, звинувачувального вироку з призначенням покарання і із звільненням від його відбування, звинувачувального вироку з призначенням покарання, не пов'язаного з позбавленням свободи, або покарання у вигляді позбавлення свободи умовно підсудний, що знаходиться під вартою, підлягає негайному звільненню в залі суду і йому негайно видається виписка з вироку з вказівкою про скасування міри припинення.

Протягом 5 днів від дня проголошення вироку його копії вручаються осудженому або виправданому, його оборонцю і обвинувачу, а потерпілому, цивільному позивачу, цивільному відповідачу і їх представникам - по клопотанню цих осіб (ст. 312).

Одночасно з постановою вироку суд може ухвалити також наступні рішення:

про передачу неповнолітніх дітей осудженого до позбавлення свободи,

інших його утриманців, а також старезних батьків, потребуючих в по

сторонньому відході, на піклування близьких родичів, родичів або

інших осіб або приміщенні їх в дитячі або соціальні установи;

про вживання заходів з охорони що залишаються без нагляду майна або жили

ща осудженого;

про розмір винагороди, належної виплаті за надання юридичною

допомоги оборонцю за призначенням.

Названі рішення можуть бути прийняті судом по клопотанню зацікавлених осіб і після проголошення вироку.