На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64 65 66 67 68 69 72 73 74 75 76 77 78 81 82 83 84 85 88 89 91 92 94 95 96 97 98 102 103 104 105 106 108 109 110 111 113 114 115 116 118 119 121 122 123 125 126 127 129 130 133 134 136 137 139 140 141 142 144 145 146 147 148 150 151 152 154 155 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 169 170 172 173 175 176 177 178 180 181 182 183 185 186 187 188 189 191 192 193 195 197 198 199 200 201 203 204 205 206 207 208 210 211 214 215 216 217 218 219

з 1. Поняття і форми закінчення попереднього розслідування

Закінчення попереднього розслідування - це його заключний етап, на якому приймається підсумкове для даної стадії рішення. Закінчення попереднього розслідування може мати три вигляду, або форми.

Якщо органами попереднього розслідування зібрані докази, до

статочние для висновку об провинності обвинуваченого в здійсненні злочину, вус

тановлени всі інші обставини, належні доведенню по карній

справі (ст. 73 УПК), і відсутні основи для його припинення, предваритель

ное розслідування закінчується з складанням звинувачувального висновку

(при закінченні попереднього слідства) або звинувачувального акту (ри

закінченні дізнання), після чого справа прямує прокурору.

При наявності відповідних основ карна справа може бути пре

кращено слідчим, дізнавачем, прокурором (ст. 24-28, 212).

У справах відносно неосудних і осіб, у яких після здійснення

злочину наступив психічний розлад, що унеможливлює

призначення покарання, передбачена особлива форма закінчення предваритель

ного розслідування (оторое може мати при цьому лише форму предваритель

ного слідства) - слідчий виносить постанову про напрям справи в суд

для застосування примусової міри медичного характеру (гл. 561 УПК).

Дані підсумкові рішення в стадії попереднього розслідування необхідно відрізняти від проміжних - припинення виробництва у справі (ст. 208), передачі справи по перебуванню під слідством від одного органу розслідування іншому, а також припинення карного переслідування без припинення карної справи (ч. 4 ст. 24; ч. 5 ст. 213), які не означають закінчення попереднього розслідування.