На головну   всі книги   до розділу

Зміст

Анотація
Короткий зміст
Зміст
Передмова до другого видання
Уведення
§ 1. Поняття карного судочинства і карного процесу
§ 2. Карно-процесуальна форма
§ 3. Мети і задачі карного судочинства
§ 4. Карно-процесуальна наука
§ 1. Предмет і методи правового регулювання в області карного процесу
§ 2. Поняття джерел карно-процесуального права
§ 3. Роль Конституції Російської Федерації як джерела карно-процесуального права
§ 4. Міжнародно-правові норми в карному процесі
§ 5. Співвідношення норм міжнародного і внутрішнього карно-процесуального права Росії
§ 6. Чинність карно-процесуального закону в часі
§ 7. Чинність карно-процесуального закону в просторі
§ 8. Чинність карно-процесуального закону по колу осіб 1. Поняття чинності карно-процесуального закону по колу осіб
§ 9. Роль у карному судочинстві постанов Конституційного Суду Російської Федерації, роз'яснень Верховного Суду Російської Федерації, наказів і вказівок, положень і інструкцій, видаваних Генеральною прокуратурою РФ
§ 1. Состязательный тип карного процесу
§ 2. Пошуковий тип карного процесу
§ 1. Поняття принципів судочинства
§2. Публічність
§ 3. Об'єктивна істина
§ 4. Рівність сторін і незалежність суду
§ 5. Забезпечення підозрюваному й обвинувачуваний праве на захист
§ 6. Презумпція невинності
§ 7. Очность процесу і безпосередність дослідження доказів
§ 8. Устность
§ 9. Оцінка доказів судом по внутрішньому переконанню
§10. Гласність
§ 11. Неприпустимість повторного залучення до кримінальної відповідальності за те саме діяння ("non bis in idem")
§ 12. Принципи недоторканості особи, житла і приватного життя, охорони інших прав і воль людини і громадянина
§ 13. Законність у карному судочинстві
§ 1. Поняття і класифікація учасників карного судочинства. Карно-процесуальні функції
§ 2. Суд
§ 3. Органи карного переслідування
§ 4. Прокурор у російському карному процесі
§ 5. Слідчий
§ 6. Начальник слідчого відділу
§ 7. Органи дізнання
§ 8. Дознаватель
§ 9. Потерпілий
§10. Приватний обвинувач
§11. Цивільний позивач
§12. Представники потерпілого, цивільного позивача і приватного обвинувача
§13. Підозрюваний
§14. Обвинувачуваний
§15. Захисник
§16, Цивільний відповідач
§17. Свідок
§18. Експерт
§19. Фахівець
§20. Перекладач
§21. Поняті
§ 1. Поняття обставин, що виключають участь у виробництві по кримінальній справі. Відводи і самовідводи
§ 2. Відвід судді
§ 3. Обставини, що перешкоджають участі особи в розгляді кримінальної справи як присяжного засідателя. Звільнення кандидатів у присяжні засідателі від участі в розгляді кримінальної справи. Відводи і самовідводи присяжних засідателів
§ 4. Відвід прокурора, слідчого і дознавателя
§ 5. Відвід захисника і представників
§ 6. Відвід інших учасників карного судочинства
§ 1. Поняття процесу доведення
§ 2. Предмет і межі доведення по кримінальній справі
§ 3. Поняття доказів у карному судочинстві. Относимость і допустимість доказів
§ 4. Класифікація і види доказів
§ 5. Структура процесу доведення: його рівні й елементи
§ 6. Використання в доведенні результатів оперативно-розшукової діяльності
§ 7. Формальні кошти доведення
§ 1. Поняття і класифікація примусових заходів
§ 2. Затримка підозрюваного й обвинувачуваного
§ 3. Запобіжного заходу: загальні положення
§ 4. Психолого-примусові запобіжні заходи
§ 5. Фізично-примусові запобіжні заходи
§ 1. Клопотання і скарги
§ 2. Оскарження дій і рішень суду і посадових осіб, що здійснюють карне судочинство
§ 1. Процесуальні терміни, їхні види. Порядок числення, продовження і відновлення термінів 1. Поняття і види термінів
§ 2. Поняття і склад процесуальних витрат по кримінальній справі. Порядок їхнього числення, відшкодування і стягнення 1. Поняття і види процесуальних витрат
§ 1. Поняття реабілітації, її підстави й обсяг
§ 2. Порядок відшкодування шкоди при реабілітації
§ 3. Відшкодування реабілітованому моральної шкоди
§ 4. Відновлення інших прав реабілітованого
§ 5. Відшкодування шкоди юридичним особам
§ 1. Поняття і структура досудебного (попереднього) виробництва
§ 2. Поняття, моделі і значення стадії порушення кримінальної справи
§ 3. Приводи і підстава для порушення кримінальної справи
§ 4. Процесуальний порядок розгляду повідомлень про злочини
§ 5. Процесуальний порядок порушення кримінальної справи публічного і частно-публичного обвинувачення
§ 1. Поняття, система, етапи і форми попереднього розслідування
§ 2. Поняття і види загальних умов попереднього розслідування
§ 4. Загальні умови попереднього розслідування, зв'язані з його всесторонностью, об'єктивністю, повнотою і швидкістю
§ 5. Загальні умови попереднього розслідування, зв'язані з забезпеченням прав і законних інтересів його учасників
§ 1. Поняття і види слідчих дій
§ 2. Огляд, огляд, слідчий експеримент
§ 3. Обшук. Виїмка. Накладення арешту на поштово-телеграфні відправлення. Контроль і запис переговорів
§ 4. Допит. Очна ставка. Упізнання. Перевірка показань на місці
§ 1. Підстави і порядок залучення особи в якості обвинувачуваного
§ 2. Пред'явлення обвинувачення і допит обвинувачуваного
§ 1. Призупинення попереднього розслідування
§ 2. Виробництво по припиненій справі
§ 3. Поновлення припиненого попереднього розслідування
§ 1. Поняття і форми закінчення попереднього розслідування
§ 2. Припинення кримінальної справи
§ 3. Напрямок кримінальної справи з обвинувальним висновком прокурору
§ 1. Поняття дізнання, його умови і суб'єкти виробництва
§ 2. Процедура проведення дізнання
§ 1. Поняття підготовки до судового засідання: співвідношення з поняттям переказу суду
§ 2. Форми підготовки до судового засідання
§ 1. Поняття судового розгляду
§ 2. Основні світові типи судового розгляду
§ 1. Загальні умови судового розгляду
§ 2. Підготовча частина судового засідання
§ 3. Судовий наслідок
§ 4. Суперечки сторін і останнє слово підсудного
§ 1. Поняття і значення вироку
§ 2. Види вироків
§ 3. Порядок постанови вироку
§ 4. Структура і зміст вироку
§ 5. Проголошення вироку
§ 1. Поняття і задачі целерантного (спрощеного і прискореного) судочинства
§ 2. Види целерантного виробництва
§ 3. Особливий порядок ухвалення судового рішення при згоді обвинувачуваного з пред'явленим йому обвинуваченням
§ 1. Поняття і коротка історія світового суду
§ 2. Виробництво у світовому суді
§ 1. Поняття й історія суду за участю присяжних засідателів
§ 2. Право обвинувачуваного на розгляд його справи судом за участю присяжних засідателів
§ 3. Особливості проведення попереднього слухання і підготовчої частини судового засідання
§ 4. Формування колегії присяжних засідателів
§ 5. Права, обов'язки і відповідальність присяжних засідателів
§ 6. Особливості судового наслідку і суперечок сторін у суді за участю присяжних засідателів
§ 7. Співвідношення повноважень судді і присяжних засідателів. Зміст питань присяжним засідателям і порядок їхньої постановки
§ 8. Напутнє слово головуючого
§ 9. Порядок винесення і проголошення вердикту присяжних засідателів
§ 10. Процесуальні дії після винесення вердикту
§ 1. Поняття перегляду судових рішень і його різновиду
§ 2. Перегляд судових рішень і принцип "піп bis in idem"
§ 1. Об'єкт, предмет і суб'єкти розгляду кримінальної справи в апеляційному порядку
§ 2. Процедура апеляційного перегляду кримінальної справи
§ 1. Об'єкт, предмет і суб'єкти розгляду кримінальної справи в касаційному порядку
§ 2. Процедура касаційного перегляду кримінальної справи
§ 3. Рішення, прийняті судом
§ 4. Підстави для чи скасування зміни судового рішення в касаційному порядку
§ 1. Поняття перегляду судових рішень у порядку нагляду
§ 2. Об'єкт, предмет і суб'єкти виробництва по кримінальній справі в порядку нагляду
§ 3. Процедура розгляду кримінальної справи в наглядовому порядку
§ 4. Рішення і межі прав суду наглядової інстанції
§ 1. Поняття поновлення виробництва в справі через нові чи знову відкрилися обставин
§ 2. Поняття знову відкрилися і нових обставин
§ 3. Об'єкт, предмет і суб'єкти виробництва по кримінальній справі через нові чи знову відкрилися обставин
§ 4. Порушення виробництва по кримінальній справі через нові чи знову відкрилися обставин
§ 5. Порядок дозволу судом питання про поновлення виробництва по кримінальній справі і прийняті їм рішення
§ 1. Поняття стадії виконання вироку
§ 2. Звертання до виконання вироків, визначень і постанов
§ 3. Виробництво по розгляду і дозволу питань, зв'язаних з виконанням покарання
Глава 32. Поняття диференціації карно-процесуальної форми
§ 1. Поняття особливого порядку виробництва по справах неповнолітніх. Міжнародні стандарти в цій області
§ 2. Особливості складу учасників виробництва по справах неповнолітніх
§ 3. Обставини, що підлягають установленню по справах неповнолітніх
§ 4. Особливості процедури виробництва по справах неповнолітніх
§ 5. Особливості рішень, прийнятих по справах про злочини неповнолітніх
§ 1. Поняття і підстави виробництва про застосування примусових мір медичного характеру
§ 2. Особливості складу учасників виробництва по справах про застосування примусових мір медичного характеру
§ 3. Обставини, що підлягають доведенню по справах про застосування примусових мір медичного характеру
§ 4. Особливості процедури по справах про застосування примусових мір медичного характеру
§ 5. Судові рішення, прийняті за результатами розгляду справ про застосування примусових мір медичного характеру
§ 6. Припинення, зміна і продовження застосування примусової міри медичного характеру
§ 1. Поняття виробництва по кримінальних справах у відношенні окремих категорій осіб
§ 2. Особливості процедури у відношенні окремих категорій осіб
§ 1. Поняття і форми міжнародного співробітництва при виробництві по кримінальних справах
§ 2. Міжнародно-правова допомога по кримінальних справах
§ 3. Передача виробництва по кримінальних справах (напрямок матеріалів кримінальної справи для здійснення карного переслідування)
§ 4. Карне переслідування на прохання іноземної держави
§ 5. Видача (экстрадиция) особи для карного чи переслідування виконання вироку
§ 6. Передача особи, засудженого до позбавлення волі, для відбування покарання в державі, громадянином якого воно є