Головна

всі книги   до розділу   зміст
1 3 4 5 6 7 8 9 10

Розділ 5. Регіональні проблеми криминализації і суспільної безпеки (на прикладі Свердловської області)

Масштаб і динаміка криминализації національного співтовариства Росії, як і будь-якої країни, складається з масштабів і динаміки криминализації її територіальних частин - суб'єктів Федерації (регіонів) і макрорегионов, в тому числі Уралу, Сибіру і інших.

Головна кількісна характеристика територіального розрізу кримінальної ситуації складається в різкій диференціації абсолютної і відносної злочинності по регіонах протягом останніх років. Ця диференціація різко збільшилася в період ліберального реформування і наростання системної кризи в економіці.

У 1995 році інтенсивність зареєстрованої злочинності по відносному показнику (з розрахунку на 100 тис. населення) розрізнювалася в суб'єктах Федерації в 9 раз: мінімум 400 злочинів, максимум - 3600 злочинів на 100 тис. населення. При цьому Свердловська область попадала в інтервал 2350-2949, одинаково як і Архангельська, Калінінградська, Курганська, Ленінградська, Новгородська, Новосибірська, Пермська, Пськовська, Томська, Тюменська і Магаданська області. Вище по цьому показнику стояли тільки три області - Єврейська автономна, Сахалінська і Читінська (2950-3600). Московська і Оренбургська області, нарівні з Волгоградської, Кемеровської, Мурманської, Ростовської і іншою попадали в інтервал 1050-1699 злочинів на 100 тис. чоловік. У 1990 р. диференціація суб'єктів Російської Федерації по цьому показнику становила 6 разів.

Усього в 1997 р. МВС РФ розкрите 28479 злочинів, довершених організованими злочинними угрупованнями (ОПГ). Лідирує Санкт-Петербург (2164), далі слідують Москва (1955), Челябінська (979), Ростовська (970), Свердловська (950), Ніжегородська (815) області. Свердловская область формально поміщається п'яту. Точніше говорячи, Челябінська, Ростовська і Свердловська області ділять третє місце по Росії по кількості злочинів, довершених організованою групою або злочинним співтовариством (1997 р.), оскільки їх кількість, відповідно, 979, 970, 950, є практично однопорядковими величинами.

У 1998 році (за січень-листопад) по даним ГУВД Свердловської області організованими групами або злочинними співтовариствами довершене 971 злочин. Приведені дані говорять про те, що Свердловська область, поряд з С.-Петербургом, Москвою, Челябінської і Ростовської областями поміщається особливу в загальній картині і в регіональній специфіці масштабів і динаміки криминализації російського суспільства. Далі слідують регіони Сибіру і Дальнього Сходу. Для наглядності укажемо, що загальна кількість злочинів в Свердловської області в 1995 р. (~110 тис.) менш ніж в 2 рази менше загальної кількості злочинів по Кемеровської і Томської областях, Красноярському і Алтайському краям разом взятим (основним регіонам Західного Сибіру) (~200 тис. злочинів). З метою коректності порівняння укажемо, що чисельність населення Свердловської області в 1995 році становила ~4,7 млн. людина, а по регіонах Західного Сибіру ~, що порівнюються 10,6 млн. людина.

Загалом на території Російській Федерації рівень криминализації суспільства характеризується наявністю яскраво виражених центрів криминализації (обидві столиці, Північний Кавказ, Середній і Південний Урал, Західний Сибір, Дальній Схід (особливо тяжкі злочини)) і менше за криминализованних регіонів, що знаходяться між ними.

Інтенсивна криминализация регіонального співтовариства Свердловської області і м. Екатеринбурга, зухвала загрозу суспільної безпеки регіону, нарівні з економічною безпекою і цілим спектром загроз інакшого характеру, викликала адекватну реакцію виконавчої і законодавчої влади області, наукових кіл м. Екатерінбурга.

У 1995 р. колективом вчених-економістів Інституту економіки Уральського відділення РАН під керівництвом члена-кореспондента РАН А. Н. Татаркина розроблена "Комплексна методика діагностики загроз економічної безпеки територій різного рівня" (республіки і області в рамках Уральського економічного регіону, промузли, міста і інш.) і спільно з Радою по розміщенню продуктивних сил і економічному співробітництву (Москва) на основі цієї Методики підготовлений наукова доповідь "Оцінка загроз економічної безпеки Уралу". У методиці серед 21-го індикатора економічної безпеки території знайшов відображення один показник криминализації економіки - зростання тяжких злочинів відносно особистості. Сам факт включення цього показника позитивний, оскільки відмічений авторами методики як істотний. Але цей показник не є головним, оскільки кримінальна активність економічної спрямованості не непрямо, а безпосередньо включається в ринково-оптовий, фінансово-кредитний, бюджетно-податковий, виробниче-економічний механізми територіальної економіки на всіх рівнях, від підприємства до регіону. Вплив злочинів проти особистості як загроза економічної безпеки території несумірний менше впливу всіх злочинів економічної спрямованості, що повинно знайти відображення в скорректированной методиці.

У 1997 році в Свердловської області був ухвалений обласний закон "Про Пораду суспільної безпеки Свердловської області" і "Концепція суспільної безпеки Свердловської області". Ці документи і інституційні перетворення в системі державного управління області - створення Поради суспільної безпеки при Губернаторові Свердловської області відповідно до Статуту області, відображають більш високий рівень усвідомлення загроз суспільної і національної безпеки і мобілізацію зусиль по запобіганню цим загрозам. З метою забезпечення суспільної безпеки області здійснюється взаємодія всіх органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, громадян і організацій а також співпраця з іншими суб'єктами РФ. Законом визначені задачі, функції і компетенція Поради суспільної безпеки.

Серед задач найбільш важливе значення мають виявлення основних загроз безпеки і їх джерел, розробка стратегії забезпечення суспільної безпеки, вдосконалення системи суспільної безпеки області, організація необхідних наукових досліджень.

Серед основних функцій Ради особливо виділяються розробка і реалізація комплексних обласних програм з стратегічних питань забезпечення суспільної безпеки, виработка пріоритетів в захисті життєво важливих інтересів, розробка пропозицій по координації діяльності виконавчих органів державної влади і місцевого самоврядування з питань суспільної безпеки.

У компетенції Поради суспільної безпеки - розробка Концепції і реєстру загроз, розгляд проекту обласного бюджету в частині коштів, виділених на заходи щодо забезпечення суспільної безпеки, участь в підготовці законодавчих актів з проблем національної безпеки РФ і суспільної безпеки Свердловської області.

Концепція суспільної безпеки Свердловської області містить наступні важливі положення, крім загальних із змістом Концепції національної безпеки РФ:

У понятті суспільної безпеки - це "інституційно гарантована здатність суспільства своєчасно розпізнати і оцінити всі класи загроз і вжити необхідних заходів до оптимального їх зниження з урахуванням поточних можливостей області і довготривалих інтересів її розвитку";

У понятті об'єкта суспільної безпеки - це розуміння того, що "загроза спричинення шкоди або здійснення цієї загрози відносно об'єктів суспільної безпеки надає або може надавати негативні устранимие або безповоротні наслідки соціально-дестабилизирующего характеру";

У принципах суспільної безпеки - це визначення справжньої суспільної безпеки, т. е. здатності забезпечити раціональний, неухильний, еволюційний розвиток суспільства в рамках певної законом режимности забезпечення безпеки, в той же час захищаючи його від ірраціональних змін, безвідповідальних експериментів з непередбачуваними наслідками:

визначення принципу системності - розуміння того, що безпека суспільства в інтересах його життя вимагає бачити одночасно і в комплексі всі загрози безпеки - по всіх основних сферах життя і діяльності суспільства, всіх відомчих, організаційних і інших каналах забезпечення суспільної безпеки регіону;

принцип пропорційного використання ресурсів і можливостей суб'єктів системи суспільної безпеки щоб уникнути непотрібного дублювання і необгрунтованого перекладення відповідальності одних компетентних відомств і служб на інші;

принцип мінімізації силових підходів при розв'язанні проблем суспільної безпеки - зведення даних заходів до необхідного мінімуму;

З метою системи суспільної безпеки - підтримка стабільності: передбачуваного, нестихійного ходу основних життєвих процесів суспільства як в самій області, так і в сфері її відносин з іншими суб'єктами Федерації.

Забезпечення такого поєднання зовнішніх і внутрішніх умов розвитку Свердловської області, яке було б максимально сприятливим для її населення - організаційна, інтелектуальна і практична мобілізація можливостей Свердловської області як суб'єкта РФ застосовно до питань суспільної безпеки.

Серед основних задач - на другому місці після захисту конституційного ладу - програма забезпечення правопорядку, далі - програма створення системи індикаторів, аналізу, контролю і регулювання безперебійного функціонування основних коштів життєзабезпечення населення області.

Разом з тим, найбільш сильні оцінні характеристики криминализації суспільства в Концепції суспільної безпеки Свердловської області не присутні. Є у вигляду загроза криминализації суспільних відносин і її особлива гострота, що виявляється в зрощенні виконавчої і законодавчої влади з кримінальними структурами, відкритій конкуренції злочинності з державою за владу над суспільством і його національним багатством і інші.

Визначення суті загроз дане в Концепції суспільної безпеки жорстко і однозначно: загрози - це обставини, що представляють реальні, потенційні, неминучі і надзвичайні виклики об'єктам безпеки, манливі або що можуть спричинити безповоротні істотні, стійкі негативні наслідки, усунення, запобігання або пом'якшення яких неможливе без застосування спеціальних або надзвичайних заходів.

При такому визначенні суті загроз загрозам в сфері забезпечення законності і правопорядку (зростання числа злочинів, передбачених Особливою частиною УК РФ, особливо тяжких і корисливих злочинів, діяльність організованих злочинних угруповань, зростання числа економічних злочинів, корупція, наркобізнес, здирство і інші) даною Концепцією відводиться п'яте місце. Ранг даної загрози поступається загрозам економічного характеру, загрозам в сфері соціальної політики, в сфері соціально-політичної стабільності, загрозам в сфері міжнаціональних і межконфессиональних відносин.

У свою чергу, ранг загроз науково-технічного характеру, загроз в сфері охорони здоров'я, демографії, загрози техногенного характеру і радіації поступаються рангу загроз в сфері забезпечення законності і правопорядку.

Необхідно відмітити, що ранжирование загроз національної і регіональної (суспільної) безпеки - вельми складна і відповідальна справа. Але офіційно оголошений в реєстрі загроз ранг тієї або інакшої загрози відображає ціннісні переваги і оцінки відповідного суб'єкта безпеки, будь те Президент РФ, Порада безпеки РФ, губернатор суб'єкта Федерації або Порада суспільної безпеки території, відповідно, увага, зусилля і ресурси, спрямована на запобігання відповідним загрозам.

Підкреслимо, що в порівнянні з ранжированием загроз в Концепції національної безпеки РФ, де загроза криминализації суспільства стоїть на восьмому місці (після загроз економічного, науково-технічного, соціально-демографічного, природно-ресурсного, етно-центристського і регіонально-сепаратистського характеру, загрози цілеспрямованого втручання іноземних держав і міжнародних організацій у внутрішнє життя Росії, загрози Конституції РФ), Концепція суспільної безпеки Свердловської області надає загрозі криминализації регіонального співтовариства (хоч впрямую її так не називає) більш серйозне значення.

Регіональний ранг загрози криминализації регіонального співтовариства - програми протидії зловживанню наркотиками, боротьбі з корупцією і організованою злочинністю, по зміцненню суспільного правопорядку, програми "Сприяння трудової зайнятості осуджених до покарання у вигляді позбавлення свободи", програми "Будівництво і реконструкція слідчих ізоляторів і тюрем МВС РФ", будівництво житла для персоналу вказаних установ (спільно з програмами протипожежної безпеки і безпеки дорожнього руху) вимагає визначити об'єм коштів, що виділяються з обласного бюджету на ці цілі.

На 1999 рік Обласний уряд Свердловської області сформував наступний перелік пріоритетних програм: губернаторські програми, обласну будівельну програму (включаючи газифікацію), програми по боротьбі із злочинністю і протипожежною безпекою, програми охорони здоров'я, соціального захисту, освіти, збереженню і розвитку культурної спадщини, енергозбереження, підтримки малого підприємництва. Це викликане тим, що заявки по асигнуваннях на діючі цільові програми перевищили в 3,7 рази бюджетні кошти, виділені обласним урядом в 1998 році. Максимально можлива сума асигнувань на фінансування обласних програм на 1999 рік становить 1-1,1 млрд. рублів.

50% цих коштів (550 млн. крб.) передбачається направити на обласну будівельну програму (житлове і комунальне будівництво, будівництво шкіл і установ охорони здоров'я, культури, метро і інших).

Біля 17% цих коштів доводиться на фінансування програми по підтримці пріоритетних сфер і галузей економіки області, що формує структурно-інвестиційну спрямованість соціально-економічного розвитку області - конверсію оборонної промисловості, переробку техногенних перетворень, розвиток мінерально-сировинної бази, підтримку сільського господарства і малого підприємництва.

10% цих коштів доводиться на частку програм в області охорони здоров'я.

Приблизно 8% коштів виділяється на програми по зміцненню правопорядку, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху.

Інші кошти (15%) виділяються на губернаторські програми.

Приведені дані підтверджують, що формальний, експертно-оцінний ранг загрози криминализації регіонального співтовариства і ресурсний-фінансовий ранги практично співпадають: по частці виділених з бюджету коштів програми зміцнення правопорядку, протипожежної і дорожньої безпеки стоять на п'ятому місці. Реально ж - декілька нижче (за вирахуванням коштів, що йдуть на програми протипожежної і дорожньої безпеки).

Використовуючи відомчі дані Головного управління внутрішніх справ Свердловської області, розглянемо систему показників, динаміку і загальні тенденції криминализації регіонального співтовариства і ефективність протидії цим процесам з боку Федеральних і регіональних органів охорони правопорядку і законності за період 1993-1998 рр.

Кримінальна статистика а аналітика на рівні області як суб'єкта Федерації оперує системою показників криминализації і її динаміки, пристосованою до регіональної специфіки кримінальної реальності, т. е. не в повній мірі відображає структуру злочинів по новому Карному Кодексу, але в повній мірі - категоризацию злочинів в залежності від тягаря скоєного і міри провини.

Соціальний простір криминализації регіонального співтовариства характеризується наступними параметрами:

загальна кількість злочинів, з виділенням компетенції кримінальної міліції і міліції суспільної безпеки;

відносний рівень злочинності в розрахунку кількості злочинів на 10 тис. населення в рік;

питома вага тяжких і особливо тяжких злочинів;

злочини із застосуванням зброї і вибухових речовин;

злочини проти особистості громадян;

злочини проти власності громадян і юридичних осіб;

злочину економічної спрямованості з вказівкою кількості осіб, їх що здійснили;

злочини проти державної влади;

злочинність, пов'язана з незаконним оборотом наркотиків з вказівкою кількості осіб, їх що здійснили;

організована злочинність з вказівкою кількості груп і організацій і чисельності учасників, діяльність яких кладена край і продовжує здійснюватися;

злочини проти суспільної безпеки і порядку;

дорожньо-транспортні і протипожежні порушення;

пенітенціарна злочинність;

територіальний розріз кримінальної ситуації з виділенням міст і районів.

Протидія криминализації характеризується наступними показниками:

розкриваність, розслідування злочинів і залучення до карної відповідальності з урахуванням діяльності кримінальної міліції і МОБ територіального розрізу;

вилучення зброї, боєприпасів, вибухових речовин;

виявлення і припинення злочинів економічної спрямованості зі стягненням до бюджетів всіх рівнів фінансових коштів в порядку відшкодування нанесеного збитку;

вилучення наркотичних коштів і сильнодіючих отруйних речовин, закриття кубел для споживання наркотиків;

вилучення матеріальних цінностей у злочинних груп;

профілактика злочинності (інформування населення, відвідування квартир, постановка на облік, взяття під адміністративний нагляд, боротьба з бродяжництвом і жебрацтвом, працевлаштування, робота з підлітками і інш.);

кадрова робота в органах внутрішніх справ;

матеріально-технічне забезпечення.

Прямий збиток суспільної безпеки характеризується наступними показниками:

кількість осіб, потерпілих від злочинного посягання фізично, в тому числі загиблих і з нанесенням тяжкої шкоди здоров'ю;

кількість осіб, загиблих від пожеж;

матеріальний збиток від крадіжок, грабунків, розбійних нападів, підпалів;

грошово-фінансовий збиток від злочинів в сфері економіки;

алкоголізм, наркоманія, рецидивізм, дитяча і підліткова злочинність серед населення області;

кількість і частка осіб, що здійснюють злочини, в загальній чисельності населення;

кількість організованих злочинних груп і співтовариств;

відвернення людських, фінансових і матеріально-технічних ресурсів на боротьбу з криминализацией.

Динаміку криминализації регіонального співтовариства Свердловської області за період 1993-1998 рр. проілюструємо наступними діаграмами, таблицями і графіками.

Загальна злочинність

1993 р.

1994 р.

1995 р.

1996 р.

1997 р.

6 міс. 1997 р.

6 міс. 1998 р.

Зареєстроване

108123

109987

117736

107401

91808

46721

45269

Динаміка по відношенню до попереднього року (абс.)

- 1528

+1864

+7749

- 10335

- 15593

- 16893

- 1452

Динаміка по відношенню до попереднього року (+,- %)

- 1.4

+1.7

+7.0

- 8.8

- 14.5

- 26.6

- 3.1

Кількість розкритих

45402

58965

69444

72119

60169

31395

31950

Динаміка по відношенню до попереднього року (+,- %)

+15.8

+29.9

+17.8

+3.9

- 16.6

- 14.6

+1.8

Розкриваність (%)

41.8

52.3

58.4

64.6

66.1

66.5

70.7

Динаміка по відношенню до попереднього року (+,- %)

+4,6

+10.5

+6.1

+6.2

+1.5

+2.3

+4.2

Тяжкі і особливо тяжкі злочини

1993 р.

1994 р.

1995 р.

1996 р.

1997 р.

6 міс. 1997 р.

6 міс. 1998 р.

Зареєстроване

108123

109987

117736

107401

91808

46721

45269

Динаміка по відношенню до попереднього року (абс.)

- 1528

+1864

+7749

- 10335

- 15593

- 16893

- 1452

Динаміка по відношенню до попереднього року (+,- %)

- 1.4

+1.7

+7.0

- 8.8

- 14.5

- 26.6

- 3.1

Питома вага від зареєстрованих

41.8

52.3

58.4

64.6

66.1

66.5

70.7

Динаміка по відношенню до попереднього року (+,- %)

+4.6

+10.5

+6.1

+6.2

+1.5

+2.3

+4.2

Зробимо основні висновки по тенденціях розвитку кримінальної ситуації в області і результативності діяльності правоохоронних органів і органів влади і самоврядування всіх рівнів.

1. Протягом 1993-1998 років кримінальна ситуація в області розвивалася циклічно, якщо початок циклу відносити до 1992-1993 років (~108 тис. злочинів) пік циклу в 1995 р. (~118 тис. злочинів) і зниження в 1997-1998 рр. (до ~91 тис. злочинів) по показнику загальної злочинності. У 1999 році по оптимістичному сценарію соціально-економічного розвитку області може продовжуватися стабілізаційний процес, що почався в 1996-1997 роках. По песимістичному сценарію, що включає процес зниження фінансування обласної програми зміцнення правопорядку, може початися новий цикл зростання загальної злочинності аналогічно 1991-1992 рокам.

2. Ознаками можливості нового циклу, що супроводиться зростанням злочинності, є зростання міри суспільної небезпеки злочинів в I півріччі 1998 року (т. е. до 17 серпня):

збільшилася кількість зареєстрованих тяжких і особливо тяжких злочинних діянь. У результаті постраждало 33752 людини, загинули 1048 чоловік, здоров'ю 1916 чоловік заподіяна тяжка шкода;

виросла кількість злочинів, пов'язаних з незаконним оборотом зброї, його розкрадання і довершених із застосуванням зброї;

виросла кількість злочинів проти особистості: умисних вбивств, згвалтувань, викрадень людей (в 2,3 рази);

зросла кількість вбивств або замахів на них в суспільних місцях і на вулицях. У 15 містах і районах області обстановка із зареєстрованими вбивствами на 10 тис. населення оцінюється ГУВД як складна, в 10 - як критична;

в структурі зареєстрованих злочинів майже дві третини направлені проти власності (розгром, грабунки, крадіжки);

ускладняється ситуація з незаконним оборотом наркотичних коштів, збільшується число злочинів, що здійснюються в стані наркотичного і алкогольного збудження (при деякому скороченні "п'яної" злочинності);

в 32 містах і районах області продовжується зростання рецидивної злочинності;

зростає злочинність серед жінок, учнів, студентів, не знижується довершена неповнолітніми;

зростають злочини економічної спрямованості, вони зміщаються у бік організованої і кваліфікованої економічної злочинності;

зростають злочини, довершені організованою групою або злочинним співтовариством, групою осіб по попередній змові.

За даними Управління по організованій злочинності в області діє біля ста організованих злочинних груп загальною чисельністю понад 1200 чоловік, що має розгалужену територіально-ієрархічну структуру, злочинні інтереси і діяльність яких розповсюджується за межами Свердловської області і Уралу, в тому числі в Москві і С.-Петербурге, в країнах ближнього і дальнього зарубіжжя (Латвія, Казахстан, Швеція, Німеччина, Угорщина, Англія, США, Китай, Ізраїль). Дані інтереси реалізовуються в оптовій і роздрібній торгівлі, в обороті кольорових металів, автобизнесе, гральному бізнесі, кредитно-фінансовій сфері, в наркобізнесі і порнобизнесе, в ринку енергоресурсів, виробництві і збуті спирту і алкогольній продукції. Основна тенденція в розвитку організованої злочинності полягає в трансформації кримінала традиційно-карної спрямованості в кримінал нової модифікації, пов'язаний з легальним бізнесом і легальною і напівлегальною економікою, з освоєнням і монополізацією різних сфер і галузей економічної діяльності.

3. Особливістю криминализації регіонального співтовариства Свердловської області є наявність в Москві свердловской діаспори, представники якої займають вельми значні позиції в федеральних органах влади і управління, в російському політичному і економічному просторі.

4. Досягнутий рівень стабілізації в криминализації регіонального співтовариства свідчить про межу ефективності боротьби із злочинністю, що досягається на базі існуючої концепції злочину і покарання способами організації, аналітики, розкриття, покарання, профілактики, фінансовими і матеріально-технічними ресурсами, що виділяються, кадровим і інтелектуальним потенціалами.

Залежність рівня, структури і динаміки загальнокримінальної, економічної і організованої злочинності в регіоні від кризового стану національної економіки, культури, державно-правових інститутів, від проникнення в регіон транснаціональної злочинності говорить про те, що нарощування місцевих зусиль по боротьбі із злочинністю не буде супроводитися прямо пропорційним зниженням її рівня, хоч таке зниження можна прогнозувати, якщо збільшити навіть кошти обласного бюджету на боротьбу з правопорушеннями в 2-3 рази. Різке зниження залежить від швидкості соціально-економічної і політичної стабілізації в країні і розкидається на багато років.

5. Злочинність в країні і регіонах має соціально-органічний характер, т. е. їй властиві властивості соціального організму-паразита, проникаючого у всі органи і системи нашого суспільства. З цього слідує, що регіональні органи правопорядку і законності протидіють регіональному організму-співтовариству національного масштабу з транснаціональними зв'язками. Локальні зусилля ніколи не можуть перевищити рівень національних, вони не в змозі знизити злочинність в регіоні набагато нижче середнього в країні.

6. Для максимізації ефекту, т. е. реальної віддачі від коштів, виділених на боротьбу із злочинністю в регіоні, необхідно змінити концептуальний підхід до оцінки і інтегральної характеристики регіональної і національної злочинності, передусім економічної і організованої, і розглядати конфлікт держави і права з криміналом як конфлікт мислячих структур, з чого слідує, що профілактика злочинності в інформаційно-інтелектуальному суспільстві, властивості якого освоює економічна і організована злочинність, в справжньому її вигляді ні відомче, ні соціально не ефективна, хоч не можна заперечувати її певній корисності.

Справжня профілактика кваліфікованої, інтелектуально-оснащеної злочинності сьогодні укладається вже не стільки в реєстрації, розкритті злочинів і покаранні таких злочинців, скільки 1) в інтелектуальній перевазі працівників відповідних структур, наприклад, податкової поліції, 2) у вивченні і розумінні слабостей карного законодавства, що допускає можливість інтелектуально-витонченого і інформаційно-технічно оснащеного кримінала, 3) в розробці стратегій і систем випереджальної і передбачаючої протидії кваліфікованої злочинності з боку правоохоронних органів.