Головна

всі книги   до розділу

Зміст

Анотація
Передмова
Розділ 1. Гносеологічний потенціал філософського аналізу феномена криміналізації суспільства
Розділ 2. Кримінальний суб'єкт із позицій кримінології і Концепції національної безпеки Росії.
Розділ 3. Перспективи декриміналізації суспільства: глобальний і національний аспекти
Розділ 4. Масштаб криміналізації економіки Росії на тлі тенденції до росту транснаціональної злочинності.
Розділ 5. Регіональні проблеми криміналізації і суспільної безпеки (на прикладі Свердловской області)
Розділ 6. Сценарії еволюції злочинності в сучасній Росії
Висновок.