На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 32 33 34 35 36

ВИСНОВОК

Проблема причин злочинності належить до числа надзвичайно складних і тому постійно буде вимагати нових все більш глибоких науково-практичних досліджень. У даній роботі робився акцент на методологічні основи криміногенної детерминації. Звісно, найбагатші глибини матеріалістичної методології освоєні для кримінологічних цілей далеко, не повністю. Особливо перспективним представляється надалі більш грунтовне пізнання системної взаємодії криміногенних підсистем і елементів.

Історичний аналіз причин і умов злочинності в країні показав, що головним чинником їх скорочення і ліквідації є сам соціалістичний лад, його економіка, ідеологія,, культура, держава і право. Комуністичне будівництво служить підмурівком системи профілактики правопорушень в СРСР. Без нього, якими б ні були радикальними і всеохвативающими міри спеціальної правової профілактики, подолання злочинності нереальне. В. І. Ленін писав: «... в боротьбі із злочином незмірне більше значення, ніж застосування окремих покарань, має зміну суспільних і політичних установ»'.

Саме успішному рішенню фундаментальних задач соціалістичного і комуністичного будівництва наша держава і суспільство зобов'язані небаченому в історії людства феномену скорочення злочинності. Такий буде залишатися ця тенденція і в перспективі. Суспільство розвиненого соціалізму вийде з того, що зростання матеріальної забезпеченості, культурного рівня і свідомості трудящих створює всі умови для того, щоб викоренити злочинність, в кінцевому результаті замінити заходи карного покарання заходами суспільного впливу і виховання.

У роботі на фактичному матеріалі було показано, як нерівномірний процес скорочення причин і умов злочинності. Різке скорочення причин особливо небезпечних державних злочинів або злочинів, що здійснюються на грунті місцевих звичаїв, поєднується зі значно менш сприятливими станом і динамікою корисливих і насильних, особливо побутових, злочинів. Причини відмінностей в рівні криміногенних чинників і їх прогноз дають змістовну інформацію для розробки стратегії і тактики боротьби з. злочинністю.

1 Ленін В. І. Полі. собр. соч., т. 4, з. 408.

200

> > > 201 > > >

Довгострокові економічні і соціальні програми вдосконалення розвиненого соціалізму направлені на істотне підвищення матеріального і духовного рівня життя радянських людей. Чотири п'ятих національного доходу прямує на народний добробут. Цій меті служать Продовольча програма, програма розвитку товарів народного споживання і системи послуг, плани житлового будівництва. Так, передбачені Продовольчою програмою заходи по насиченню споживчого ринку продуктами харчування, легкої промисловості сировиною, торгівлі товарами підвищеного попиту, по усуненню втрат при зберіганні і перевезенні продукції сільськогосподарського виробництва, по налагодженню господарського механізму в системі агропромислового комплекса2 створюють міцний підмурівок для попередження економічної злочинності. Спираючись на нього, стають по-теперішньому часу ефективними спеціальні, в їх числі кримінально-правові кошти боротьби зі спекуляцією, хабарництвом, розкраданням, безгосподарністю, комерційним посередництвом, приватнопідприємницькою діяльністю, заняттям незаконним промислом.

Широким фронтом розвертається вдосконалення управління економікою і перебудова господарського механізму. Ведеться розробка комплексної програми науково-технічного прогресу на 1986-2005 роки. Націлені на вдосконалення соціалістичної надбудови, вони зіграють вирішальну общесоциальную профілактичну роль в усуненні організаційно-управлінських упущень і прорахунків, які, як було показано в роботі, здатні ставати криміногенними чинниками.

Перетворюючи умови життя радянських людей, партія і держава одночасно роблять все для їх ідейно-етичного піднесення. Без великої роботи по духовному розвитку людей, їх соціалістичному вихованню із задачами вдосконалення зрілого соціалізму не справиться3. Глибинні перспективні виховальні процеси в країні будуть відбуватися відповідно до Основних напрямів реформи загальноосвітньої і професійної школи. Згідно із законом соціалістичного прогресу кожне нове покоління буде підійматися на більш високий рівень утворення і загальної культури, професійної кваліфікації і цивільної активності. У постанові ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про подальший розвиток системи професіонально-технічного утворення і підвищення її ролі в підготовці кваліфікованих робочих кадрів» підкреслена необхідність посилення ідейно-політичної спрямованості учбово-виховального процесу в професіонально-технічних закладах, формування у учнів марксистсько-ленінського світогляду, стійкі матеріалістичні представ2

См. Матеріали економічної наради з проблем агропромислового комплекса.- Агітатор, 1984, № 8.

3 Черненко До- У. Народ і партія єдині. М., 1984, з. 13.

201

> > > 202 > > >

ленії, непримиренність до будь-яких виявів ворожої ідеології 4.

Успішне перетворення в життя шкільної реформи стане основою духовного формування підростаючих поколінь радянських громадян, вільних від пережитків дрібнобуржуазної психології, криміногенно деформовані сторони якої стають часом причинами порушень соціалістичного правопорядку.

Марксизм-ленінізм однозначно визначив долю злочинності і її причин: в розвиненому комуністичному суспільстві вони будуть повністю преодолени як масові соціальні явища. Збережуться лише окремі ексцеси. Розроблена партією концепція зрілого соціалізму як закономірного і історично тривалого періоду, а також досвід функціонування суспільства реального соціалізму дають можливість визначити головну задачу боротьби із злочинністю на сучасному етапі. Вона складається в необхідності істотного і безповоротного скорочення злочинності, значного зниження її суспільної небезпеки. Повна ліквідація злочинності і викорінювання всіх причин, її породжуючих, - історична перспектива тривалого етапу переростання соціалізму в комунізм. Досягнення кінцевої мети - подолання злочинності - в значній мірі визначається успішністю дозволу на користь соціалізму головної суперечності в світі - між соціалізмом і капіталізмом.

На засіданні Комісії ЦК КПРС по підготовці нової редакції Програми партії Генеральний секретар ЦК КПРС К. У. Черненко відмітив, що в Програмі потрібно дати реалістичну, всебічно зважену характеристику розвиненого соціалізму, роблячи головний упор на історично обозримом майбутньому, на цілях, досяжних для нинішніх поколінь. У їх числі побудова безкласового соціалістичного суспільства - однієї з найважливіших віх в розвитку нової суспільно-економічної формації. Підкреслюючи історичну приреченість сучасного капіталізму, необхідно враховувати, що і в умовах своєї загальної кризи він все ще володіє чималими, далеко не вичерпаними резервами существования5.

Непорушною умовою викорінювання злочинності і її причин виступає досягнення такого рівня свідомості, при якому, зі слів В. І. Леніна, «необхідність дотримувати нескладні, основні правила всякого людського гуртожитку... стане звичкою»6. Лише тоді, - не раніше, - буде ліквідована злочинність, відімруть кримінально-правові норми, частково трансформуючись в єдині правила комуністичного гуртожитку. Їх дотримання стане внутрішньою потребою і етичною звичкою всіх членів суспільства.

4 Правда, 1984, 11 травня.

5 У ЦК КПРС-Правда, 1984, 26 апр.

6 Ленін В. І. Полі. собр. соч., т. 33, з. 102.

202

> > > 203 > > >