На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26

АНОТАЦІЯ

РАДЯНСЬКЕ

АДМІНІСТРАТИВНЕ

ПРАВО

АДМІНІСТРАТИВНА

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В СРСР

Під редакцією заслуженого діяча науки РСФСР

доктора юридичних наук професора В. М. Манохина

і кандидата юридичних наук доцента Ю. С. Адушкина

ВИДАВНИЦТВО САРАТОВСКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 1968

> > > 2 > > >

34С. ЗА 31

У монографії розглядаються основні теоретичні і практичні питання адміністративної відповідальності по новітньому радянському законодавству: її місце в системі інститутів правового примушення, поняття і структура, нормативні і фактичні основи, система адміністративних стягнень, правила їх накладення і деякі інші питання.

Для викладачів і студентів юридичних вузів і факультетів, наукових працівників, службовців суду, прокуратури, МВС, виконкомів, адміністративних комісій, различних' інспекцій і інших органів, пов'язаного з підготовкою і розглядом справ про адміністративні правопорушення.

Колектив авторів: д-р юрид. наук проф. В. М. Манохин (введення, з 2 гл. I); д-р юрид. наук проф. В. І. Новоселов (гл. II, висновок); д-р юрид. наук проф. Д. Н. Бахрах (з 1-3 гл. III); д-р юрид. наук проф. Н. М. Конін (з 4, 5 гл. III); канд. юрид. наук доц. Ю. С. Адушкин (з 1 гл. I; з 3 гл. IV - спільно з П. П. Сергуном; з4 гл. IV - спільно з В. В. Рогожкиной; з 5 гл. IV); канд. юрид. наук Е. Н. Пастушенко (з 2 гл. IV); канд. юрид. наук В. Г. Чмутов (з 1 гл. IV).

Рецензенти: д-р юрид. наук проф. В. А. Тархов; д-р юрид. наук проф. І. А. Галаган; д-р юрид. наук проф. Н. І. Матузов.

1203020000-37 ° ЙЖ^

176(02)-88 Університети,

ISBN 5-292-00033-7

> > > 168 > > >

Радянське адміністративне право Адміністративна відповідальність в СРСР

Під редакцією заслуженого діяча науки РСФСР

доктора юридичних еаук професора В. М. Манохина

і кандидата юридичних наук доцента Ю. С. Адушкина

Редактор І. І. Чернишевська Художній редактор Е. І. Бочарова Технічний редактор Л. В. Агальцова Коректор Р. Е. Арбітман

ИБ № 2573

Здано в набір 4.12.87. Підписано в друк 17.06.88. НГ31420. Формат 60x84'/ie.

Папір книжково-журнальний. Гарнітура літературна. Друк високий. Усл. печ. л.

9,76(10,5). Уч. изд. л. 10,2. Тираж 2000. Замовлення 3147. Ціна 2 р.

Видавництво Саратовського університету. 410601. Саратов, вул. Університетська, 42

Виробниче об'єднання «Поліграфіст» управління видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі Саратовського облисполкома. Саратов, пр. Кирова, 27.