На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12

ВИСНОВОК

Насильні злочини представляють серйозну небезпеку для суспільства і вимагають вивчення Внаслідок вказаної вище причини пильної уваги вимагає до себе і сама проблема злочинного насилля

Як спосіб здійснення злочинного діяння насилля виступає складовою частиною об'єктивної сторони злочину і істотним образом впливає на юридичну оцінку цього діяння, а також відповідальність особи, його що здійснив Від того, наскільки точно і правильно визначене саме поняття насилля, які злочини віднесені до категорії насильних, багато в чому залежить правильна кваліфікація насильних діянь і міра покарання за їх здійснення Тому відправним моментом дослідження проблем злочинного насилля є визначення і розкриття самого зрозуміла насильства

В цей час необхідно продовжити комплексні дослідження насилля як з практичних, так і теоретичних позицій Теоретична сторона повинна бути направлена на вивчення криміногенних чинників породжуючих злочинне насилля Прикладний напрям передбачає розробку системи запобіжних засобів, покликаних нейтралізувати дію криміногенних чинників, що впливають істотний негативним чином на протиправні вияви насилля

На даний період існує немало проблем в розумінні, тлумаченні і застосуванні на практиці норм про відповідальність за здійснення насильних злочинів В го ж час криміногенна обстановка в країні, нестримне зростання насилля настійно вимагають розробки і внесення в УК РФ додаткового юридичного інструментарію для активізації боротьби з насильними злочинами Одним из шагов в етом направленії, на наш взгляд, будет законодательное закрепление уголовно-правового понятия насилия, определения круга насильственних преступлений, четкая их классификация

Правовим фундаментом борьби с насилием являются различние отрасли российского законодательства, регламентирующие определенние сфери общественних отношений, а с насильственной преступностью - уголовное законодательство Сучасне ж законодавство потребує подальшої розробки і коректування проблем насилля з урахуванням досвіду, що є в даній області

Карне законодавство, щоб бути дійсно направленим проти злочинного насилля, повинно відповідати щонайменше наступним вимогам по-перше, передбачати вичерпне коло насильних злочинів, по-друге, містити точні формулювання складів цих злочинних діянь з вказівкою тільки тих їх ознак, які піддаються встановленню і доведенню, і, по-третє, встановлювати сувору відповідальність за дані злочини

81

Відмічене зумовлює необхідність забезпечення ефективної боротьби з насиллям загалом і насильною злочинністю зокрема Із сказаного виходить, що наявність, відсутність або міра насилля в державі, суспільстві залежать передусім і головним чином від законодавця, що визначає і що закріплює в законах політику держави, в тому числі відношення держави до насилля

Ми свідомо не торкаємося в посібнику питань кваліфікації насильних злочинів, оскільки це досить обширна тема для окремої розмови

82