На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 14 15 17 18 20 21

ЗМІСТ

Від наукового редактора. .. 3

Введення... 6

Розділ 1. Поняття і система злочинів

проти правосуддя. .. 9

з 1. Встановлення відповідальності за суспільно небезпечні діяння як правовий метод охорони правосуддя... 9

з 2. Правосуддя як самостійний об'єкт кримінально-правового захисту: історія і сучасність. Поняття злочинів проти правосуддя. .. 16

з 3. Класифікація посягання проти правосуддя

і її відображення в системі Особливої частини УКРФ... 30

Короткі висновки. .. 51

Примітки... 5 3

Розділ 2. Посягання на правосуддя

як на охоронну і процесуально-впорядковану

діяльність: проблеми кваліфікації

і законодавчої регламентації. .. 65

з 1. Питання кримінально-правового забезпечення

обгороджування від необгрунтованого засудження невинного... 65

з2. Злочини проти правосуддя,

перешкоджаючі реалізації карної відповідальності... 87

з 3. Посягання на правосуддя

як на процесуально-впорядковану діяльність... 108

Короткі висновки. .. 115

Примітки...IYJ

Розділ 3. Посягання на правосуддя

як на познавательно-правоприменительную діяльність. .. 130

266

з 1. Винесення явно неправосудного судового акту: проблеми законодавчої регламентації. .. 130

з 2. Злочини проти правосуддя і проблеми кримінально-правового забезпечення процесуального

доведення. .. 137

Короткі висновки. .. 172

Примітки...174

Розділ 4. Проблеми законодавчої регламентації посягання на суспільні відносини, що забезпечують обов'язковість процесуальних актів. .. 185

з 1. Посягання на постпроцессуальную діяльність: загальний склад. Питання кримінально-правового забезпечення відбудовних задач судочинства... 185

з 2. Посягання на суспільні відносини, що забезпечують виконання процесуальних актів в частині застосування покарання і інших примусових заходів: питання кваліфікації і законодавчої техніки. . 192

Короткі висновки... 206

Примітки... 20 8

Розділ 5. Посягання на суспільні відносини, що забезпечують передумови для здійснення процесуальних і постпроцессуальних функцій... 213

з 1. Посягання на життя, здоров'я і безпеку суб'єктів процесу і інших осіб, сприяючих виконанню його задач... 213

з 2. Посягання на суспільні відносини, що забезпечують сприятливі умови для здійснення окремих процесуальних функцій: проблеми законодавчої регламентації. .. 233

Короткі висновки. .. 254

Примітки... 257

267