На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 8 9 10 12 13 15 16

ЗМІСТ

Вступ... 3

Розділ 1. Господарське право і проблеми його кодифікації. .. 5

1. Розвиток господарсько-правової концепції і її відображення в

чинному законодавстві. .. 5

2. Теоретичні проблеми кодифікації господарського

законодавства. .. 32

Розділ 2. Суб'єкти господарського права. .. 52

1. Загальне поняття суб'єкта господарського права. .. 52

2. Господарська компетенція. .. 66

3. Види суб'єктів господарського права. . 85

Розділ 3. Правові форми майнової самостійності господарських

органів. .. 109

1. Право оперативного управління як юридична форма майнової

самостійності суб'єктів господарського права. .. 109

2. Розвиток інституту права оперативного управління в сучасних

умовах. .. 147

Розділ 4. Правові проблеми планування. ... 166

1. Правовий механізм реалізації економічних вимог, що пред'являються

до планування. .. 168

2. Проблеми правового регулювання планування в сучасних

умовах. .. 183

Розділ 5. Система господарських зобов'язань. .. 202

1. Зобов'язання в господарському праві. ... 202

2. Система господарських зобов'язань. .. 228

Розділ 6. Законність в господарських відносинах. .. 260

1. Радянська соціалістична законність. Законність і державна

дисципліна в господарських відносинах. .. 260

2. Законність і господарсько-правові акти. .. 273

3. Правові гарантії законності. .. 292

Розділ 7. Господарський процес - порядок захисту господарських прав. 312

1. Поняття процесу. Його місце в механізмі правового регулювання. 312

2. Господарський процес. Його система. .. 321

3. Принципи господарського процесу. .. 334

4. Відмежовування господарського процесу від господарського права,

адміністративного і цивільного процесів. ..... 343

Розділ 8. Розвиток міжнародних господарських відносин в умовах

соціалістичної економічної інтеграції. .. 355

1. Господарське законодавство і регулювання міжнародних

господарських зв'язків. .. 355

2. Системне правове регулювання інтеграційних процесів. .. 373

3. Проблеми наукової розробки системного правового регулювання

інтеграційних процесів. ..... 384