На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 8 9 10 12 13 15 16

АНОТАЦІЯ

Теоретичні проблеми господарського права./ Ин-тут гос-ва і права

АН СРСР/ Під ред. В. В. Лаптева.- М.: Наука, 1975.-412с.

АКАДЕМІЯ НАУК СРСР, ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Під редакцією професора В. В. ЛАПТЕВА

Москва, Наука, 1975

Справжнє дослідження засновується на новітніх досягненнях правової

науки і направлене на подальший розвиток господарського права. У

роботі розглядаються наукові проблеми кодифікації господарського

законодавства, суб'єкти господарського права, правовий режим їх

майна, юридичні аспекти планування, система господарських

зобов'язань, законність в господарських відносинах, порядок захисту

господарських прав, правове регулювання міжнародних господарських

відносин.