На головну   всі книги   до розділу

Зміст

АНОТАЦІЯ
ЗМІСТ
УВЕДЕННЯ
1. Розвиток господарсько-правової концепції і її відображення в чинному законодавстві
2. Теоретичні проблеми кодификації господарського законодавства
1. Загальне поняття суб'єкта господарського права
2. Господарська компетенція
3. Види суб'єктів господарського права
1. Право оперативного керування як юридична форма майнової самостійності суб'єктів господарського права
2. Розвиток інституту права оперативного керування в сучасних умовах
1. Зобов'язання в господарському праві
2. Система господарських зобов'язань