На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 14 15 17 18 19 20 21 22 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

2.4. Постанова ФАС СЗО від 21.04.2003 N А05-11084/02-573/19

(видобування)

Як випливає з матеріалів справи, податкова інспекція провела виїзну податкову перевірку суспільства з питань дотримання законодавства про податки і збори за період з 01.10.99 по 31.12.2000, про що склала акт від 15.04.2002 N 31/56.

Розглянувши матеріали податкової перевірки і розбіжності відповідача по акту перевірки, податкова інспекція ухвалила рішення від 16.06.2002 N 31/2418 про залучення підприємства до відповідальності по пункту 1 статті 122 Податкового кодексу Російської Федерації (далі - НК РФ) за несплату податків на прибуток, на додану вартість, на користувачів автошляхів, на зміст житлового фонду і об'єктів соціально-культурної сфери у вигляді стягнення 27854 крб. штрафу.

Основою для залучення підприємства до відповідальності послужило наступну обставину. Відповідач застосовує облікову політику по відвантаженню. У 2000 році відповідач відобразив на рахунках бухгалтерського обліку виручку від реалізації науково-технічної продукції в сумі 4206805 крб. після отримання від замовника актів виконаних робіт. На думку податкової інспекції, дана виручка повинна бути відображена в 1999 році, оскільки підприємство пред'явило замовнику розрахункові документи (акти прийому-передачі науково-технічної продукції) саме в 1999 році. У зв'язку з цим позивач занизив виручку від реалізації продукції в 1999 році, що привело до несплати податків на прибуток, на додану вартість, на користувачів автомобільних доріг і на зміст житлового фонду і об'єктів соціально-культурної сфери.

Відмовляючи в позові про стягнення штрафів за несплату податків по даному епізоду, суд першої інстанції указав на відсутність складу податкового правопорушення. Даний висновок є обгрунтованим.

У відповідності зі статтею 9 Закону Російської Федерації "Про бухгалтерський облік" всі господарські операції, що проводяться організацією, повинні оформлятися виправдувальними документами. Ці документи служать первинними обліковими документами, на основі яких ведеться бухгалтерський облік.

Первинні облікові документи приймаються до обліку, якщо вони складені за формою, що міститься в альбомах уніфікованих форм первинної облікової документації, а документи, форма яких не передбачена в цих альбомах, повинні містити наступні обов'язкові реквізити:

а) найменування документа;

б) дату складання документа;

в) найменування організації, від імені якої складений документ;

г) зміст господарської операції;

д) вимірювачі господарської операції в натуральному і грошовому вираженні;

е) найменування посад осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

ж) особисті підписи вказаних осіб.

Таким чином, підприємство могло прийняти до обліку тільки акт виконаних робіт, отриманий після підписання його замовником, тобто в 2000 році.

Судом першої інстанції зроблений правомірний висновок про своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку виручки від реалізації науково-технічної продукції.

Рішення суду винесене відповідно до норм матеріального і процесуального права.