На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 14 15 17 18 19 20 21 22 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

2.1. Постанова ФАС СЗО від 13.11.2001 N А56-10188/00

(видобування)

З матеріалів справи убачається, що податкова інспекція провела виїзну перевірку дотримання ЗАТ "Іствуд" податкового законодавства за період з 01.10.98 по 01.10.99, результати якої відображені в акті від 29.02.2000 N 371. У ході перевірки виявлені порушення ЗАТ "Іствуд" податкового законодавства, в зв'язку з чим податковим органом прийняте рішення від 31.03.2000 N 1-43-07/432.

Так, на думку податкової інспекції, ЗАТ "Іствуд", здійснюючи декілька видів діяльності - комісійну торгівлю, погрузо-розвантажувальні роботи і роботи по обробці деревини і виготовленню дошки підлоги, - не повністю враховувало і обкладало податками виручку від реалізації вказаних видів діяльності. У зв'язку з цим ЗАТ недоплатило до бюджету податки: 239950 крб. податку на прибуток, з яких позивач оспорює правомірність нарахування 152993 крб. цього податку; 177733 крб. податку на додану вартість (позивач оспорює 120393 крб.); 18557 крб. податку на користувачів автомобільних доріг (оспорюються 17895 крб.); 717 крб. податку на зміст житлового фонду і об'єктів соціально-культурної сфери (оспорюються 320 крб.).

ЗАТ "Іствуд" вважає, що податкова інспекція при визначенні суми заниженої виручки двічі врахувала отриману підприємством виручку від реалізації погрузо-розвантажувальних робіт і робіт по обробці деревини і виготовленню дошки підлоги, а тому неправомірно донарахувала оспорювані суми податків.

Суди першої і апеляційної інстанцій, зазначаючи, що позивачем не здійснювався бухгалтерський облік виручки "по відвантаженню", не вівся роздільний облік виручки і витрат по видах діяльності, прийшли до висновку про той, що платник податків не довів неотримання від комітентів-постачальників лесопродукції грошових коштів в оплату виконаних робіт по обробці деревини і виготовленню дошки підлоги. Факти виконання цих робіт і відсутність заборгованості постачальників перед ЗАТ "Іствуд" підтверджуються, як відмітив суд, актами виконаних робіт з вказівкою їх вартості і даними регістрів бухгалтерського обліку позивача.

Касаційна інстанція вважає помилковою виведення податкової, зроблене в ході податкової перевірки, і виведення першої і апеляційної інстанцій по цьому епізоду по наступних основах.

Дійсно, з акту перевірки слідує і матеріалами справи підтверджується, що позивач вів бухгалтерський облік господарських операцій з порушенням встановленого порядку і не здійснював роздільний облік виручки і витрат по видах діяльності. Однак з договорів комісії, укладених позивачем з постачальниками деревини, контрактів на постачання іноземним покупцям лесопродукції у вигляді колод і дошки, договорів на надання послуг по сортуванню, розпилюванню, виготовленню дошки підлоги і іншого, укладеного ЗАТ "Іствуд" з постачальниками лесопродукції, угод про порядок здійснення розрахунків між постачальниками і ЗАТ "Іствуд" за надані послуги, слідує, що виручкою ЗАТ "Іствуд" за всі надані послуги і виконані роботи, в тому числі погрузо-розвантажувальні роботи, оплачувані іноземними покупцями, і роботи по розпилюванню деревини, що виконуються на основі договорів з постачальниками лесопродукції, є різниця між грошовими коштами, отриманими ЗАТ "Іствуд" від іноземних покупців за реалізовану ним продукцію, і грошовими коштами, перерахованим позивачем російським постачальникам продукції. Вказана різниця, за твердженням платника податків, повністю включена у виручку від реалізації продукції, робіт, послуг ЗАТ "Іствуд".

Згідно з актом виїзної перевірки від 29.02.2000 N 371 облікова політика ЗАТ "Іствуд" проводилася на основі наказів, відповідно до яких виручка від реалізації продукції, робіт, послуг для цілей оподаткування визначалася підприємством "по оплаті".

У ході перевірки податковим органом не встановлене приховання позивачем від обліку грошових коштів, що надійшли на рахунки в банках, в касу підприємства або інакшим шляхом. Отже, податковим органом не доведений факт заниження ЗАТ "Іствуд" виручки, в той час як відповідно до пункту 6 статті 108 Податкового кодексу Російської Федерації і статті 53 Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації обов'язок по доведенню обставин, що свідчать про факт податкового правопорушення, покладається на податковий орган. Та обставина, що платником податків з російськими постачальниками продукції, а також з іноземними покупцями складалися акти приймання виконаних робіт з вказівкою їх вартості, ще не доводить фактичне отримання ЗАТ "Іствуд" грошових коштів за ці роботи і саме в тій сумі, яка вказана в актах.

Таким чином, виведення податкового про заниження ЗАТ "Іствуд" виручки від реалізації продукції, робіт і послуг при відсутності доказів невімкнення у виручку реально вилучених організацією грошових коштів касаційна інстанція вважає невірним, що суперечить вживаній позивачем обліковій політиці, пункту 13 Положення про склад витрат по виробництву і реалізації продукції (робіт, послуг), що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг), і про порядок формування фінансових результатів, що враховуються при оподаткуванні прибутку, затвердженого постановою Уряду Російської Федерації від 05.08.92 N 552, а також пункту 3 статті 2 Закону Російської Федерації "Про податок на прибуток підприємств і організацій".

Отже, податкова інспекція неправомірно донарахувала ЗАТ "Іствуд" по цьому епізоду податки на прибуток, на додану вартість, на користувачів автомобільних доріг, на зміст житлового фонду і об'єктів соціально-культурної сфери, нарахувала пені за невчасну сплату цих податків і застосувала відповідальність, встановлену пунктом 1 статті 122 і пунктом 3 статті 120 Податкового кодексу Російської Федерації за несплату податків і за грубе порушення організацією правил обліку доходів і витрат, заниження налогооблагаемой прибутку, що призвело. Таким чином, рішення податкової інспекції по цьому епізоду підлягає визнанню недійсним, рішення і постанова судів - скасуванню, а касаційна жалоба ЗАТ "Іствуд" - задоволенню.