На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 14 15 17 18 19 20 21 22 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

1.5. Постанова ФАС УО від 12.02.2001 N Ф09-144/2001-АК

(видобування)

Як видно з матеріалів справи, Інспекцією МНС РФ по Тракторозаводському району м. Челябинска за результатами виїзної податкової перевірки і додаткових заходів податкового контролю ТОВ Челябінська швейна фабрика "Одяг" оформлені акти від 15.05.2000, 27.06.2000 і винесено рішення від 25.07.2000 N 63 про донарахування податків, пені, залученні до відповідальності по п.3 ст. 120, п.1 ст. 122 ч.1 НК РФ.

Основою для донарахування податку на прибуток в сумі 176300 крб. з'явився виведення податкового про заниження налогооблагаемой бази в 1999 році внаслідок невірного коректування прибутку для цілей оподаткування.

На думку податкового органу, позивач, здійснюючи коректування не наростаючим підсумком (квартал, півріччя, дев'ять місяців, рік), а щомісяця, завищує собівартість оплаченої продукції.

Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції виходив з того, що методика коректування прибутку для цілей оподаткування, що пропонується податковим органом, в законодавчому порядку не закріплена, тому застосування платником податків інакшої методики не може розглядатися як податкове правопорушення.

Відмовляючи в задоволенні позову, суд апеляційної інстанції керувався п.5 Інструкції ГНС РФ від 10.08.95 N 37 і зробив висновок про те, що платник податків мав право визначити налогооблагаемую базу за звітний період звичайним наростаючим підсумком всіх показників, а вживана позивачем методика дозволяє штучно завищувати собівартість продукції.

У відповідності з п.3 ст. 5 ФЗ "Про бухгалтерський облік" підприємство самостійно організує свій бухгалтерський облік відповідно до законодавства РФ про бухгалтерський облік.

Чинним податковим законодавством нормативно не визначені методи коректування фінансових результатів, отриманих за даними бухгалтерського обліку, для цілей оподаткування.

Арбітражним судом встановлено і матеріалами справи підтверджується, що позивач коректування виручки і собівартості відповідно до облікової політики по моменту оплати здійснював щомісяця, з урахуванням даних на перше і останнє число кожного місяця і оборотів за кожний конкретний місяць.

Дана методика враховує вимоги п.3 ст. 2 Закону РФ "Про податок на прибуток підприємств і організацій" і дозволяє наблизити розрахунковий фінансовий результат до фактичного за місяць, квартал, а також своєчасно виявляти відхилення від планової собівартості (при умові ведіння рахунку 37).

Інших порушень при розрахунку собівартості продукції (відсутність роздільного обліку і інш.) податковим органом при перевірці не виявлено.

У зв'язку з відміченим виведення апеляційної інстанції про штучне завищення ВАТ ЧШФ "Одяг" собівартості продукції (робіт, послуг) є недостатньо обгрунтованим і гаданим.

Вживаний інспекцією МНС РФ метод усереднює показники підприємства, оскільки враховує цифри на початок року при розрахунку всіх звітних періодів поточного року, що не відповідає задачам бухгалтерського обліку і не передбачене законодавством.

Посилання податкового органу в обгрунтування своїх заперечень на принцип розрахунку прибутку наростаючим підсумком за рік судом касаційної інстанції не приймається, т. до. не відміняє закріплений в ст. 8 Закону РФ "Про податок на прибуток підприємств і організацій" порядок обчислення прибутку, що забезпечується податковими санкціями і пені.