На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 14 15 17 18 19 20 21 22 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Вступ

Шановні читачі!

Як правило, на початку нового фінансового року кожна організація переглядає облікову політику, якій користувалася протягом попереднього звітного періоду. При цьому можуть бути внесені певні зміни і доповнення в документ, яким була закріплена облікова політика (наказ про облікову політику або положення про облікову політику).

Як показує практика, зміна облікової політики підприємства вимагає гранично уважного і кваліфікованого підходу. Це пояснюється цілим рядом причин. По-перше, нова облікова політика буде діяти протягом усього звітного року; по-друге, за допомогою облікової політики можна управляти фінансовими ресурсами підприємства; по-третє, елементи облікової політики впливають на формування податкових зобов'язань підприємства перед бюджетом і зачіпають порядок обчислення податків.

Звертаємо Ваша увагу на те, що в 2004 році ми рекомендуємо Положення про облікову політику підприємства оформляти у вигляді двох самостійних розпорядливих документів (наказів, положень і т. п.). Перший документ присвячений обліковій політиці підприємства в області бухгалтерського обліку. Другий документ - обліковій політиці в області оподаткування.

Наявність двох самостійних положень не випадкова. Нарівні з тим фактом, що розрахунок ряду податків здійснюється на базі бухгалтерського обліку, в нормативних документах по оподаткуванню існує досить велика кількість вимог, які не можна виконати, використовуючи лише діючі методи бухгалтерського обліку. Починаючи з 2002 року, це відноситься переважно по відношенню до порядку обчислення податку на прибуток організацій згідно з розділом 25 Податкового кодексу РФ. Це, в свою чергу, приводить до необхідності здійснення, нарівні з бухгалтерським, ще одного вигляду обліку- податкового обліку, до вибору способів ведіння податкового обліку і, нарешті, до необхідності закріпити способи і форми податкового обліку внутрішнім документом підприємства. На нашій думку, таким документом повинне стати Положення про облікову політику підприємства для цілей оподаткування, яке придбаває самостійне значення, не менш важливе в порівнянні з Положенням про облікової політики для цілей бухгалтерського обліку.

З урахуванням даних обставин підготовлений черговий номер журналу "Наказ про облікову політику для цілей оподаткування".