Головна

всі книги   до розділу   зміст
2 3 5 6 7 9 10 11 12 14 15 16 18 19 20 21 22

ПОСИЛАННЯ НА БІБЛІОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА

ВВЕДЕННЯ

' Про основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики СРСР: Постанова I з'їзду народних депутатів Союзу Радянських Соціалістичних Республік/УИзвестия. 1989. 25 червня.

2 Про рішуче посилення боротьби із злочинністю: Постанова Верховної Поради СРСР від 4 серпня 1989 р.//Відомість з'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Поради СРСР. 1989. № 9. С. 339-340.

Розділ 1

' См.: Ожегов С. И. Словарь російської мови. М., 1985. С. 541.

2 См.: Платонов К. И. Система психології і теорія відображення. М., 1982. С. 212-214.

' Леонтьев А. Н. Деятельность. Свідомість. Особистість. М., 1975. С. 1034

Там же. С. 157.

5 См.: Ломів Б. Ф. Проблема спілкування в психології//Проблемі спілкування в психології. М., 1981. С. 7-8.

6 Там же. С. 10.7

А нд р е е в а Г. М. Социальная психологія. М., 1988. С. 91.

8 Там же. С. 95.

9 См.: Каган М. С. Человечеська діяльність. М., 1974. С. 84.

10 См.: Лефевр В.-А., Смолян Г. П. Алгебра конфлікту. М., 1968-З. 7, 82.

11 Петровська Л. А. Про понятійну схему соціально-психологічного» аналізу конфлікту // Теоретичні і методологічні проблеми соціальної

психології. М" 1977. С. 133.,. -

"Жогин Н. В., Фаткуллін Ф. Н. Предварітельноє слідство. М.,. 1965. С. 31. '

13 См.: Би рудний А. А. До теорії комуністичного впливу//Тео-;

ретические і методологічні проблеми соціальної психології С. 39.. "

14 См.: Е л ь до і н д П. С. Целі і кошти їх досягнення в радянському уго- 1 ловно-процесуальному праві. Л., 1976. С. 43.

15 Л а р і н А. М. Расследованіє по карній справі: Планування, організація. М., 1970. С. 223. '

16 См.: Елькинд П. С. Целі і кошти їх досягнення... С. 44.

17 См.: Танасевич В. Г. Проблеми методики розкриття і розслідування злочинів//Радянського криміналістика: Теоретичні проблеми. М., 1978-З. 179; Карпі ц И. И. Проблема злочинності. М., 1969. С. 157.

18 См.: Герасимов И. Ф. Некоторие проблеми розкриття злочинів.

Свердловск, 1975.

19 См.: Строгович М. С. Курс радянського карного процесу. М., 1969, Т. 1. С. 64.

20 Архів Свердловського обласного суду. 1978.

21 См.: Ларин А. М. Расследованіє по карній справі: процесуальні функції. М., 1988. С. 12; Л у зги н И. М. Некоторие аспекти криміналістичної характеристики і місце в ній даних про приховання злочинів//Криміналістичного характеристика злочинів. М., 1984. С. 41, 43.22

См.: Дорохов В. Я. Содержаніє істини як мети доведення//Теорії доказів в радянському карному процесі. М., 1973. С. 46; Ларин А. М. Расследованіє по карній справі: Планування, організація. С. 19-25;

170

М і н ь до про в з до і і Г. М. Понятіє предмета доведення // Теорія доказів в радянському карному процесі. М., 1973. С. 139; Горский Г. Ф., До про до о-р е в Л. Д., Елькинд П. С. Проблеми доказів в радянському карному процесі. Воронеж, 1978. С. 59.

23 Андреєва Г. М. Социальная психологія. С. 133-134.

- 24 См.: Би а осі н В. Ф., Бурлаков а М. Н., Вовків В. Н. Проблеми психологічного захисту//Психологічного журнал. 1988. Т. 9. № 3., С. 80-81,84.

25 См.: Лавра В. П., Л у зги н И. М. Способи приховання злочину і їх криміналістичне значення. М.. 1982. С. 29.

26 Там же. С. 30.

27 См.: Мельників А. А. Понятіє і зміст правосуддя//Конституційного основи правосуддя в СРСР. М., 1981. С. 23; З е м е н про в В. М. Суд і правосуддя в СРСР. М., 1984. С. 19.

28 См.: Белкин Р. С. Курс радянської криміналістики. М., 1979. Т. 3. С. 234.

29 Словник сучасної російської мови. М.; Л., 1963. Т. 13. С. 1073- 1075, 1079-1080.

30 См.: Герасимов И. Ф. Некоторие проблеми розкриття злочинів. С. 151-168; Возгрин И. А. Общиє положення методики розслідування окремих видів злочинів. Л., 1976. С. 43; Колесниченко А. Н. Общиє положення методики розслідування окремих видів злочинів. Харків, 1976. С. 14; Зразків В. А. Кріміналістічеська класифікація злочинів. Красноярск, 1988; Белкин Р. С. Курс радянської криміналістики. Т. 3. С. 193-201..-

31 См.: Белкин Р. С. Общая теорія радянської криміналістики. Саратов, 1986. С. 368.

32 См.: Зуйков Г. Г. Способ здійснення злочину і спосіб ухиляння від відповідальності // Актуальні проблеми посилення боротьби із злочинністю в світлі рішень XXVI з'їзду КПРС. Иркутск, 1981. С. 65-66; Об н же е. Дослідження способів здійснення злочинів і ухиляння від відповідальності як передумова підвищення ефективності планування розслідування // Версії і планування розслідування. Свердловск, 1985. С. 99-100; Белкин Р. С. Курс радянської криміналістики. Т. 3. С. 232-233; Л у зги н И. М. Некоторие аспекти криміналістичної характеристики... С. 55-57.

33 См.: Васильев А. Н. Проблеми методики розслідування окремих видів злочинів. М., 1978. С. 27-29; Лисенко Б. В. До питання про спосіб приховання злочину // Питання криміналістики і судової експертизи. Саратов, 1976. С. 40.

34 См.: Ратинів А. Р. Судебная психологія для слідчого; М., 1973. С. 100.

35 См.: Карагодин В. Н. Кріміналістічеськоє поняття способу приховання злочину // Проблеми розвитку криміналістики в умовах науково-технічного прогресу. Свердловск, 1982. С. 109.

36 См.: Мудьюгин Г. Н., Васильев А. Н., Якубович Н. А. Планірованіє розслідування злочинів. М., 1957. С. 135-152; Белкин Р. С. Курс радянської криміналістики. Т. 3. С. 251-252..

37 См.: Бирюков Б. В., Урсул А. Д., Кухарів Г. Н. Про розвиток поняття інформації//Управління, інформація, інтелект. М., 1976. С. 176..

38 Ленін В. І. Полі. собр. соч. Т. 18. С. 91.

39 См.: Урсул А. Д., Тростин В. Н. Об математичну експликациях феномена інформації//Управління, інформація, інтелект. М., 1976. С. 178.

40 Урсул А. Д., Бірюков Б. В. Інформация, різноманітність, відображення//Управління, інформація, інтелект. С. 186-187.

41 См.: Белкин Р. С. Кріміналістіка: проблеми, тенденції, перспективи: Загальна і приватні теорії. М., 1987. С. 63; Л у зги н И. М. Інформацион -.

171

ная природа доведення в розслідуванні злочинів // Правова кібернетика. М., 1973. С. 114; Колдин В. Я., Польовий Н. С. Інформационние процеси і структури в криміналістиці. М., 1985. С. 52.

42 См.: Зуйков Г. Г. Кріміналістічеськоє вчення про спосіб здійснення злочину: Діс.... д-ра юрид. наук. М., 1970. С. 578-579.

43 См.: Користка X. Інформационние основи розслідування//Криміналістики соціалістичних країн. М., 1986. С. 139-140.

44 См.: Польова Н. С. Кріміналістічеська кібернетика. М., 1982; Колдин В. Я., Польовий Н. С. Інформационние процеси...

45 См.: Колдин В. Я., Польовий Н. С. Інформационние процеси... С. 55-76.

46 Белкин Р. С. Кріміналістіка: проблеми, тенденції, перспективи.. С. 70, 78-79.

47 Архів Жовтневого районного суду м. Свердловська. 1978.-"Коган В. 3. Людина в потоку інформації. Новосибірськ, 1981. С. 108-109.

49 См.: Тростин В. Н. Человек і інформація. М., 1970. С. 134.

50 См.: Куликов В. І. Некоторие питання вивчення обстановки здійснення злочинів в первинний період розслідування // Проблеми інтенсифікації діяльності по розслідуванню злочинів. Свердловск, 1987. С. 52-54.

61 См.: Строгович М. С. Курс радянського карного процесу. М., 1968. Т. 1 С. 295; Л у з г і н И. М. Методологичеськиє проблеми розслідування. М., 1973. С. 19-21.

Розділ 2

' См.: Петушкова Е. В. Роль концепцій детермінізму і відображення в категориальном ладі сучасної науки: Автореф. дис.... д-ра филос. наук. Мінськ, 1986. С. 6-8; Городників В. П. Познаніє необхідності: Детермінізм як принцип ' наукового світогляду. С. 23; Кедрів Би, М. О детермінізмі//Філософові. науки. 1968. № 1. С. 35-36.

2 Аськин Я. Ф. Філософський детермінізм і наукове пізнання. М., 1982. С. 61.

' Городників В. П. Проблема категориальной структури детермінізму і поняття «детерминация»: Автореф. дис.... канд. филос. наук. Л., 1979. С. 12.

4 Там же. С. 14.

5 Рубінштейн С. Л. Проблеми загальних психології. М., 1976. С. 278.

6 Там же. С. 347-361.

7 Там же. С. 357.

8 Там же. С. 359.

9 См.: А би у л ьх а н про в а-Сл а в з до а я К. А. Деятельность і психвлогия особистості. М., 1980. С. 96.

10 См.: Куранова Е. Д. Об основних положеннях методики розслідування окремих видів злочинів // Вопр. криміналістики. 1962. № 6-7. С. 165-167.

п См.: Зуйков Г. Г. Кріміналістічеськоє вчення про Спосіб здійснення злочину//Криміналістики: Підручник/Під ред. Р. С. Белкина, І. М. Лузгана. М., 1978. Т. 2. С. 61-65; Зуйков Г. Г., Мусил Я. Ізученіє способу здійснення злочину//Криміналістики соціалістичних країн. М., 1986. С. 173-177.

12 См.: Л у з г і н И. М., Лавра В. П. Способ приховання злочину і його криміналістичне значення. М., 1980. С. 30; Белкин Р. С. Кріміналістіка: проблеми, тенденції, перспективи... С. 226.

172

13 См.: Каган М.; С. Человечеська діяльність: (досвід системного аналізу). М" 1974. С. 84.

14 См.: Городників В. П. Проблема категориальной структури детермінізму... С. 17.

16 Там же. С. 16.

16 См.: Зуйков Г. Г. Кріміналістічеськоє вчення про спосіб здійснення злочину: Діс.... д-ра юрид. наук. М., 1970. С. 34-36; Куликов В. І. Некоторие питання вивчення обстановки здійснення злочину // Проблеми інтенсифікації діяльності по розслідуванню злочинів. Свердловск, 1987. С. 46.

17 См.: Яблоков Н. П. Обстановка здійснення злочину як елемент його криміналістичної характеристики // Криміналістична характеристика злочинів. М., 1984. С. 37.

1а З про я - З е р до об Л. А., І в а н про в а В. Н., Каганович И. Б. і інш. Розслідування вбивств: (Метод, вказівки в схемах). М., 1983. С. 17-18.

19 См.: Леонтьев А. Н. Деятельность. Свідомість. Особистість. С. 103; Т і х ом і р про в О. К. Понятіє «мету» і «целеобразование» //' Психологічні механізми целеобразования. М., 1977. С. 6; До у ті р г і н Н. Н. Цель і доцільність як категорії детермінізму: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. Свердловск, 1972. С. 7.

20 Тіхоміров О. К. Понятіє «мета» і «целеобразование». С. 8-9.

21 Ленін В. І. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 195.

22 Маркс До., Енгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 495.

23 См.: Леонтьев А. Н. Деятельность. Свідомість. Особистість. С. 103; Тихомиров О. К. Понятіє «мета» і «целеобразование». С. 13.

24 См.: Березанская Б. А. Роль прищеплюваності і критичності в процесі целеобразования//Психологічний механізми целеобразования. М., 1977. С. 133;

Кутергин Н. Н. Цель і доцільність... Автореф. С. 9.

25 Березанська Б. А. Роль прищеплюваності і критичності... С. 131.

26 Л е об н т ь е в А. Н. Деятельность. Свідомість. Особистість. С. 104; Асеев В. Г. Мотівация поведінки і формування особистості. М., 1976. С. 7; Ковалев В. И. Мотіви поведінки і діяльності. М., 1988. С. 42.

ет См.: Леонтьев А. Н. Деятельность. Свідомість. Особистість. С. 180-181;

Ковалев А. Г. Психология особистості. М., 1970. С. 98.

28 Ковальов А. Г. Психология особистості. С. 130.

29 Там же. С. 54.

30 Там же. С. 141.; 31 Там же. С. 150.

32 См.: Платонов К. К. Система психології і теорія відображення. М., 1982. С. 109; Ковалев А. Г. Психология особистості. С. 217-218.

33 См.: Самойлов Г. А. Основи криміналістичного вчення про навики. М., 1968.

34 Л е н і н В. И. Полі. собр. соч. Т. 24. С. 203. 36 См.: Шептулин Р. П. Діалектіка одиничного, особливого і загального. М., 1973. С. 115.

36 См.: Кедрів Б. С. 20-36.

37 См.: Шептулин Р. П. Діалектіка одиничного, особливого і загального.; С. 116; До е д р про в Б. М. Про повторюваність в процесі розвитку. С. 27. I м См.: Левин Г. Д. Діалектико-матеріалістична теорія загального. ! М., 1987. С. 31; Шептулин Р. П. Діалектіка одиничного, особливого і про щего. С. 115-116.,

м Л е н і н В. И. Полі. собр. соч. Т. 29. С. 318.? 40 До е д р про в Б. М. Про повторюваність в процесі розвитку. С. 35.

41 См.: Полесовой М. П. Проблема повторюваності в філософії і природознавстві. Гіркий, 1970. С. 48-49.

¦17»

М. О повторюваності в процесі розвитку. М., 1961.

42 См.: Зуйков Г. Г. Кріміналістічеськоє вчення про спосіб здійснення злочину. С. 68.

43 3 у і до про в Г. Г., М у з і л Я. Ізученіє способу здійснення злочину//Криміналістики соціалістичних країн. М., 1986. С. 178.

44 Архів Сисертського районного суду Свердловської області. 1986.

45 До об т про в а Е. П. Учет психологічних детермінант способу здійснення злочину в діяльності слідчого // Проблемь! психології слідчої діяльності. Красноярск, 1986. С. 15.

46 Там же. С. 21.

47 Д р а п до і н Л. Я. Общая характеристика слідчих ситуацій // Слідча ситуація. М., 1985. С. 18.

Розділ 3

' См.: Драпкин Л. Я. Основи теорії слідчих ситуацій. Свердловск, 1987. С. 65-66. IV

2 См.: Про в е ч до і н В. А. Расследованіє злочинів, що приховуються інсценуванням. Харків, 1979. С. 11-13.

3 См.: Ратинів А. Р. Судебная психологія для слідчого М., 1967 С. 252.

4 Там же.

5 См.: Бурданова В. С. Про поняття і значення негативних обставин // Питання попередження злочинності. М., 1965. Вип. 2. С. 33.

6 Медведев С. И. Негатівние обставини і їх використання в розкритті злочинів. Волгоград, 1973. С. 44.

7 Архів Свердловського обласного суду. 1978.

8 Архів Свердловського обласного суду. 1988.

9 См.: Ковалев А. И. Уліки поведінки і їх роль в розслідуванні пре-пг. ои.,». Лп^"^"А """ канд. юрид. наук. Свердловск, 1974. С. 10.

Г. Кріміналістічеськоє вчення про спосіб здійснення

ступлений: Автореф. дис.

10 См.: Зуйков Г. злочину... С. 523.

п См.: Х м і р про в А.

12 См.: Зуйков Г. злочину... С. 524.

13 См.: Е і з м а н А

А. Косвенние доказу. М., 1979. С. 83. Г. Кріміналістічеськоє вчення про спосіб здійснення

А. Структурний аналіз і моделювання судових

См.: Е і з м а н А. А. Структурний аналіз і моделювання судових доказів//Правового кібернетик. М., 1970. С. 179.

14 См.: Винберг А. И. Классифікация доказів//Теорії доказів. М" 1973. С. 274.

15 См.: Л у зги н И. М. Реконструкция в розслідуванні злочинів. М, 1981. С. 10-11, 19-49. -.

16 См.: До а р неев а Л. М., Ординський С. С., Розенбліт С. Н. Тактіка допиту на попередньому слідстві. М., 1958. С. '138-157; П об р у-би про в Н. І. Научние основи допиту на попередньому слідства'. Мінськ, 1978. С. 132-135; Крилов И. Ф. Тактіка допиту обвинуваченого і підозрюваного//Криміналістики: Підручник. Л., 1976. С. 374-375; і інш.

17 Архів Свердловського обласного суду. 1973.

18 См.: Филонов Л. Б. Психологичеськиє способи виявлення обставини, що приховується. М., 1979. З..17-19.

19 См.: Заходів А. А. Ложь і боротьба з нею. Волгоград, 1981. С. 53.

20 См.: Ратинів А. Р. Теорія рефлексивних гри в додатку до слідчої практики//Правового кібернетик. М., 1970. С. 189-198

21 Там же. С. 195-196.

22 См.: Ратинів А. Р., Скотникова Т. А. Самооговор. М" 1973;

Шиканов В. И. Теоретічеськиє основи тактичних операцій в розслідуванні

174 -

злочинів. Иркутск, 1983; Лакосина Н. Д. Медіцинська психологія при проведенні експертизи //Медична психологія. М., 1984. С. 270-271.

23 См.: Сорокотягин И. Н. Специальние пізнання в розслідуванні Злочинів. Ростов н/Д, 1984. С. 94-97; Кудрявцев И. А. Судебная психолого-психіатрична експертиза. М., 1988. С. 122-134.

24 См' Огляд місця випадку: Довідник для слідчого/Під ред. А. А. Левн. М" 1982. С. 93-97..

25 См.: Селиванов Н. А., Юрін Г. С. Експеріментальноє дослідження різних способів виявлення тайників // Питання боротьби із злочинністю. М., 1973. Вип. 19.

Розділ 4

' Архів Свердловського обласного суду. 1990.

2 См.: Кудрявцев В. Н. Закон, вчинок, відповідальність. М., 1986, С. 207; Дубинин Н. П., Карпі ц И. И., Кудрявцев В. Н. Генетіка, поведінка, відповідальність: (про природу антигромадських вчинків і шляхи їх:

попередження). М" 1982. С. 152-158; ІсмагиловІ. А., ОсиповН. П. Крімінологичеськоє попередження злочинів як основна ланка соціальної системи впливу на злочинність в розвиненому соціалістичному суспільстві//Комплексному вивчення системи впливу на злочинність. Л., 1978. С. 61; Кузнецова Н. Ф. Проблеми кримінологічної детерминації. М., 1984. С. 53; М і н ь до про в з до і і Г. М. Понятіє причин і умов конкретного-злочину//Кримінології: Підручник/Під ред. Б. В. Коробейникова, Н. Ф. Кузнецової, Г. М. Міньковського, М., 1988. С. 101.

3 См.: Курс радянської кримінології: Попередження злочинності/Під ред. В. Н. Кудрявцева, І. І. Карпеца, Б. В. Коробейникова. М., 1986. С. 134- 146, 164-171'.

4 См.: Белкин Р. С. Курс радянської криміналістики. Т. 3. С. 259-260;

І щ е н до об Е. П. Особенності взаємодії на первинному етапі розслідування // Питання взаємодії слідчого і інших учасників розслідування злочину. Свердловск, 1984. С. 57.

5 См.: Драпкин Л. Я. Основи теорії слідчих ситуацій. Сверд-. ловск, 1987. С. 26-31; Герасимов И. Ф. Некоторие проблеми розкриття злочинів. С. 155-183.

6 См.: Ратинів А. Р., Адамов Ю. Лжесвідетельство. М., 1976. С. 43-44.

7 См.: Багать А. І. Результати експериментів по перевірці думок свідків про просторові співвідношення // Питання судової психології. Мінськ, 1972. Вип. 2. С. 113-114.

8 См.: Олексія А. М. Психологичеськиє особливості свідчень очевидців. М., 1972. С. 14-38.

9 См.: Андреева Г. М. Социальная психологія. М., 1988. С. 170.

10 См. Донцов А. І. Психология колективу. М., 1984. С. 25; Агеев В. С. Психология межгруппових відносин. М., 1983. С. 174-176.

п См. Андреева Г. М. Социальная психологія. С. 187-188; Донцов А. І Психологія колективу. С. 78.12

См. Донцов А. І. Психология колективу. С. 79.

13 См. Агеев В. С. Психология межгруппових відносин. С. 67, 89, 121 <

14 См. Донцов А. І. Психология колективу. С. 119-138. 16 См. Вовків І. П. Стіль керівництва при рішенні задач соціального розвитку колективу підприємства // Соціальна психологія і соціальне планування. Л., 1975. С. 84; До р і ч е в з ки і Р. М., Р і же а до М. М. Психология керівництва і лідерства в спортивному колективі. М., 1985. С. 25-29; П а-ригин Б. Д. Основи соціально-психологічної теорії. М., 1971. С. 310-311.

175

16 См.: Старченко А. А. Логика виступу//Основи ораторської майстерності. М., 1980. С. 96.

17 См.: Матусовский Г. А. Методіка розслідування розкрадання. Київ, 1988. С. 51; КурановаЕ. Д., Орлів В. Я. Вопроси ефективності господарського контролю в боротьбі з розкраданням соціалістичного майна // Виявлення прихованого розкрадання коштами економічного аналізу, а також шляхом вдосконалення діяльності контрольно-ревізійних апаратів. М., 1978, С. 152.

18 См.: Матусовский Г. А. Методіка розслідування розкрадання. С. 52.

Розділ 5

' См.: Карнеги Д. Шесть способів викликати прихильність до себе людей//ЕКО. 1978. № 5. С. 193-197; Він же. Дванадцять способів схиляти людей до своєї точки зору//ЕКО. 1978. № 6. С. 232-234.

2 Карнеги Д. Двенадцать способів схиляти людей до своєї точки зору. С. 231-232.

3 См.: Драпкин Л. Я. Основи теорії слідчих ситуацій. З, 122.

4 См.: Жогин Н. В. Прокурорський нагляд за попереднім розслідуванням карних справ. М., 1968. С. 64. 6 Там же. С. 65.

6 См.: Солов'їв А. Б. Прічини слідчих помилок//Питання зміцнення законності і усунення слідчих помилок в карному судочинстві. М., 1988. С. 31.

7 См.: Бородкин Ф. М., Коряк Н. М. Вніманіє: конфлікт! Новосибірськ, 1989. С. 155-156.

8 Бюл. поточного законодавства за липень - серпень 1989 року. М., 1989. С. 62,

9 См.: Куликов В. Н. Прікладноє дослідження соціально-психологічного впливу//Прикладного проблеми соціальної психології. М., 1983. С. 160-161; Би рудний А. А. До теорії коммуникативности впливу// Теоретичні і методологічні проблеми соціальної психології. М., 1977. С. 33.

Наукове видання Карагодін Валерій Миколайович

ПОДОЛАННЯ ПРОТИДІЇ ПОПЕРЕДНЬОМУ РОЗСЛІДУВАННЮ

Редактор Л. А. Гупало Художник Н. П. Предеїн Молодший редактор А. А. Моїсеєва Технічний редактор Т. Д. Рязанова

Коректор Т. А. Муричева. '

ИБ № 659

Здане в набір 02.07.91. Підписано в друк 12.09.91. Формат 60X841/16. Папір друкарська № 2. Гарнітура літературна. Друк високий. Усл. печ. л. 10,2. Усл. кр.-отт. 10,4. Уч. л. 11,2. Тираж 2000 екз. Замовлення 258. Ціна 2 р.

Видавництво Уральського університету. 620219 Свердловськ, ГСП-830, пр. Леніна, 136.

Друкарня изд-ва «Уральський робітник», м. Свердловськ пр. Леніна, 49.

п