На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39

АНОТАЦІЯ

ББК 67.99(2) У 63

ISBN 5-21103-636-0

ISBN 5-89123-073-9

ISBN 5-86225-386-6

Друкується по постанові Редакційно-видавничої ради Московського університету

Рецензенти: доктор юридичних наук В. О. Скіп, доктор юридичних наук А. Я. Верченко, доктор юридичних наук В. И. Фадєєв

Відповідальний редактор кандидат юридичних наук Н. А. Богданова

Воєводін Л. Д. Юридичний статус особистості в Росії. Навчальний посібник.- М.: Видавництво МГУ, Видавнича група ИНФРА - М-НОРМА, 1997.- 304 с.

У роботі досліджується широке коло питань, зв'язаних із сутністю, правовим закріпленням і практикою реалізації основних прав і воль людини і громадянина в Російській Федерації. Велика увага приділяється визначенню основних понять і категорій, науковій класифікації й іншим елементам теоретичного знання, що складають інститут конституційного статусу особистості. У посібнику, поряд з викладом наукових концепцій, даються методичні рекомендації з вивчення відповідних проблем.

Книга розрахована на студентів, аспірантів, учених-юристів, державних службовців, депутатів представницьких органів усіх рівнів, а також на широке коло читачів.

(c) Воєводін Л. Д., 1996

(c) Видавництво МГУ, 1996

(c) Видавнича група ИНФРА-М-НОРМА, 1996