На головну   всі книги   до розділу

Зміст

АНОТАЦІЯ
ЗМІСТ
ГЛАВА ПЕРША. ОСНОВИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСОБИСТОСТІ ЯК КОМПЛЕКСНИЙ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ
§ 1. Основи правового статусу особистості в теорії і законолательстве
§ 2. Сутність правового положення людини і громадянина в Російській Федерації
§ 3. Структура правового положення (статусу) особистості
§ 4. Основи правового статусу особистості у світлі соціальної волі і відповідальності
§ 5. Російське законодавство і міжнародні акти про правовий статус людини і громадянина
§ 6. Єдність і розходження в позначенні основ правового статусу особистості
ГЛАВА ДРУГА. КОНСТИТУЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСОБИСТОСТІ
§ 1. Система принципів правового статусу особистості
§ 2. Установчий характер основ правового статусу людини і громадянина
§ 3. Неотчуждаемость прав, воль і обов'язків особистості
§ 4. Рівноправність людини і громадянина як універсальний принцип правового положення особистості
§ 5. Гуманістична спрямованість правового статусу особистості
§ 6. Загальна приступність прав і воль і непохитність обов'язків
§ 1. Обумовленість правового статусу людини і громадянина територіальним і політико-правовим верховенством Російської Федерації
§ 2. Російське громадянство в системі інститутів основ правового статусу особистості
§ 3. Основи правового положення біженців і змушених переселенців
§ 1. Поняття прав і воль людини і громадянина
§ 2. Основні обов'язки людини і громадянина і їхня характеристика
§ 3. Єдність основних прав, воль і обов'язків людини і громадянина
§ 4. Ознаки конституційних прав, воль і обов'язків людини і громадянина
§ 5. Юридична природа конституційних прав, воль і обов'язків людини і громадянина
§ 1. Місце конституційних прав, воль і обов'язків людини і громадянина Російської Федерації в системі прав і обов'язків особистості
§ 2. Класифікація конституційних прав, воль і обов'язків
§ 3. Види прав, воль і обов'язків особистості (попередні зауваження)
§ 4. Права, волі й обов'язки людини і громадянина в сфері особистої безпеки і приватного життя
§ 5. Права, волі й обов'язки громадян у сфері державного і суспільно-політичного життя і діяльності
§ 6. Права, волі й обов'язки людини і громадянина в сфері економічного, соціального і культурного життя
§ 1. Місце гарантій у механізмі реалізації прав і воль
§ 2. Межі реалізації прав і воль
§ 3. Повноваження органів державної влади, їхніх посадових осіб і суспільних об'єднань у сфері реалізації прав і свобод особи
§ 4. Організаційні і юридичні механізми реалізації прав а воль
§ 5. Правомочності громадян в області захисту прав і свобод особи