Головна

всі книги   до розділу   зміст
2 4 6 7 8 10 11 13 15 16 17 18 19 20 21 26 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 50 51 52 55 61 63 64 65 66 68 69 71 73 74 77 78 79 80 81 83 84 85 88 92 93 94 95 98 99 100 101 102 103

2. Спеціальний розрахунок (кошторис) відрахувань в резерв

Для формування резерву платник податків зобов'язаний скласти спеціальний розрахунок (кошторис), в якому відбивається розрахунок розміру щомісячних відрахувань у вказаний резерв, виходячи з відомостей про передбачувану річну суму витрат на оплату відпусків, включаючи суму єдиного соціального податку з цих витрат. При цьому відсоток відрахувань у вказаний резерв визначається як відношення передбачуваної річної суми витрат на оплату відпусків до передбачуваного річного розміру витрат на оплату труда.

Потрібно відмітити, що тих початкових даних, які передбачені у вказаній статті Податкового кодексу РФ, недостатньо для того, щоб сформувати суму відрахувань в резерв за поточний звітний (податковий) період. На наш погляд, в цьому випадку спостерігається недоробка в тексті ст. 324.1. Податкового кодексу РФ. Дана неточність може бути усунена тільки шляхом роз'яснень податкових органів, які платники податків мають право отримати по письмовому запиту.

Таким чином, можна запропонувати використати наступний порядок формування резерву протягом податкового періоду:

1) визначається передбачувана річна сума витрат на оплату відпусків, включаючи суму єдиного соціального податку з цих витрат;

2) визначається гранична сума щомісячних відрахувань в резерв як одна дванадцята частина величини, вказаної в пункті 1;

3) визначається річний розмір витрат на оплату труда, включаючи суму єдиного соціального податку з цих витрат;

4) визначається відсоток відрахувань в резерв як відношення передбачуваної річної суми витрат на оплату відпусків до передбачуваного річного розміру витрат на оплату труда (величина, розрахована в пункті 1, ділена на величину, розраховану в пункті 3);

5) щомісяця визначається нормативна місячна сума відрахувань в резерв як твір місячної суми витрат на оплату труда, включаючи суму єдиного соціального податку з цих витрат, і відсотка відрахувань в резерв (пункт 4);

6) щомісяця визначається фактична місячна сума відрахувань в резерв як найменша з величин, розрахованих в пункті 2 і пункті 5.