На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 4 6 7 8 10 11 13 15 16 17 18 19 20 21 26 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 50 51 52 55 61 63 64 65 66 68 69 71 73 74 77 78 79 80 81 83 84 85 88 92 93 94 95 98 99 100 101 102 103

2. Визнання витрат на оплату труда при методі нарахування

Порядок визнання витрат при методі нарахування встановлений ст. 272 Податкового кодексу РФ.

У відповідності з п.4 ст. 272 Податкового кодексу РФ витрати на оплату труда признаються як витрати щомісяця, виходячи з суми нарахованих у відповідності зі ст. 255 Податкового кодексу РФ витрат на оплату труда.

Дане правило застосовується відносно всіх витрат на оплату труда, передбачених ст. 255 Податкового кодексу РФ, за винятком витрат на страхування працівників (подп.16 ст. 255 Податкового кодексу РФ).

При цьому необхідно відмітити наступне.

Витрати на оплату труда (у вигляді будь-яких нарахувань працівникам в грошовій і натуральній формах, стимулюючі нарахування і надбавки, компенсаційні нарахування, пов'язані з режимом роботи або умовами труда, премії і одноразові заохочувальні нарахування, витрати, пов'язані із змістом цих працівників), передбачені нормами законодавства РФ, трудовими договорами або колективними договорами, нараховуються щомісяця у відповідності нормами трудового законодавства.

Витрати на оплату труда у вигляді:

- сум, нарахованих за виконану роботу фізичним особам, залученим для роботи у платника податків згідно з спеціальними договорами на надання робочої сили з державними організаціями;

- витрат на оплату труда працівників, що не перебувають в штаті організації-платника податків, за виконання ними робіт за укладеними договорами цивільно-правового характеру,

нараховуються за відпрацьований час по терміну оплати, встановленому в договорі.

Згідно п.6 ст. 272 Податкових кодекси РФ витрати по обов'язковому і добровільному страхуванню (недержавному пенсійному забезпеченню) признаються як витрата в тому звітному (податковому) періоді, в якому відповідно до умов договору платником податків були перераховані (видані з каси) грошові кошти на оплату страхових (пенсійних) внесків.

Якщо за умовами договору страхування (недержавного пенсійного забезпечення) передбачена сплата страхового (пенсійного) внеску разовим платежем, то за договорами, укладеними на термін більше за один звітний період, витрати признаються рівномірно протягом терміну дії договору.

Наприклад, організація, що сплачує щомісячні авансові платежі виходячи з попереднього квартального платежу, уклала 8 січня 2002 року договір добровільного медичного страхування своїх співробітників на 1 рік (за умовами договору рік рівний 365 дням). Страхова премія сплачена організацією одноразово 11 січня 2002 року в розмірі 12 тис. крб. Договір страхування набирає чинності з моменту надходження грошових коштів страхувальнику. При цьому організація застосовує для цілей визначення налогооблагаемой прибутку метод нарахування.

Оскільки дія договору страхування доводиться на декілька податкових періодів і за умовою договору страхування страховий платіж сплачений одноразово, то витрати по страхуванню признаються рівномірно протягом терміну дії договору, згідно п.6 ст. 272 Податкових кодекси РФ.

При цьому сума витрат по страхуванню не перевищує встановленого нормативу.

Щомісяця витрати по страхуванню складають:

12 тис. крб.: 12 = 1 тис. крб.

Оскільки договір страхування життя починається не з початку місяця, то витрати, що доводяться на січень 2002 року- 21 день, будуть розраховуватися таким чином:

1000: 31 х 21 = 677 крб.

Аналогічна ситуація виникає і в січні 2003 року.

Витрати, що доводяться на січень 2003 року - 10 днів, будуть складати:

1000: 31 х 10 = 323 крб.

ВI кварталі витрати по страхуванню складуть - 2677 крб.;

За півріччя - 5677 крб.;

За 9 місяців - 8677 крб.;

За рік - 11677 крб.

За перший квартал наступного року - 323 крб.