На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 4 6 7 8 10 11 13 15 16 17 18 19 20 21 26 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 50 51 52 55 61 63 64 65 66 68 69 71 73 74 77 78 79 80 81 83 84 85 88 92 93 94 95 98 99 100 101 102 103

2.12. Надбавки, передбачені законодавством Російською

Федерації за безперервний стаж роботи в районах Крайньої Півночі і

прирівняних до них місцевостях, в районах європейської Півночі і інших

районах з важкими природно-кліматичними умовами

По даній основі враховуються надбавки, передбачені законодавством РФ за безперервний стаж роботи в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, в районах європейської Півночі і інших районах з важкими природно-кліматичними умовами

В відповідності зі ст. 148 Трудового кодексу РФ оплата труда на роботах в місцевостях з особливими кліматичними умовами виготовляється в порядку і розмірах не нижче встановлених законами і інакшими нормативними правовими актами. Згідно ст. 317 Трудового кодексу РФ особам, працюючим в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, виплачується процентна надбавка до заробітної плати за стаж роботи в даних районах або місцевостях. Розмір процентної надбавки до заробітної плати і порядок її виплати встановлюються федеральним законом.

Складність в застосуванні вказаних надбавок також складається в тому, що вони передбачені в розрізнених нормативних актах, діючих у відповідності зі ст. 423 Трудового кодексу РФ.

Наприклад, в листі Державного комітету РФ по соціально-економічному розвитку півночі від 23.08.1993 м. N 2028 роз'яснене наступне.

Процентні надбавки, на відміну від районних коефіцієнтів, виконують стимулюючу функцію. Якщо районний коефіцієнт виплачується незалежно від стажу роботи, то надбавки нараховуються в залежності від безперервного стажу роботи в північних регіонах.

Працівникам підприємств, установ, організацій, розташованих в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, виплачується процентна надбавка до місячної заробітної плати без урахування районного коефіцієнта і винагороди за вислугу років.

Порядок встановлення процентних надбавок до заробітної плати (застосовується в частині що не суперечить діючим нормативним актам):

- -

¦В районах Крайньої Півночі: ¦10% заробітки після закінчення перших шес-¦

¦-¦ти місяців роботи, із збільшенням на¦

¦Чукотський автономний округ, Це-¦10% за кожні подальші шість місячи-¦

¦веро-Евенский район Магаданської¦цев, до досягненні 100% заробітку ¦

¦області, Корякський автономний¦ ¦

¦округ, Алеутський район Камчат-¦ ¦

¦ской області, острова Північного¦ ¦

¦Ледовітого океану і його морів¦ ¦

¦(а виключенням островів Білого¦ ¦

¦моря) ¦ ¦

¦-¦-¦

¦В інших районах Крайнього Це-¦10% заработка після закінчення перших шес-¦

¦віра ¦ти місяців роботи, із збільшенням на¦

¦ ¦10% за кожні подальші шість місячи-¦

¦ ¦цев, а по досягненні 60% надбавки -¦

¦ ¦10% заробітку за кожний подальший¦

¦ ¦рік роботи до досягнення 80% заробітку¦

¦-¦-¦

¦В місцевостях, прирівняних до¦10% заработка після закінчення першого го-¦

¦районам Крайньої Півночі ¦так роботи, із збільшенням 10% заробітку¦

¦ ¦за кожний подальший рік роботи до¦

¦ ¦досягнення 50% заробітку ¦

¦-¦-¦

¦Працівникам підприємств, учрежде-¦10% заробітку після закінчення першого го-¦

¦ний і організацій, розташованих¦так роботи, із збільшенням 10% заробітку¦

¦в республіці Карелія, південних рай-¦за кожні подальші два роки роботи,¦

¦онах Дальнього Сходу, Краснояр-¦але не понад 30% заробітку ¦

¦ского краю, Іркутської області,¦ ¦

¦республіці Бурятія, республіці¦ ¦

¦Тува, Читінської області ¦ ¦

- -