На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 4 6 7 8 10 11 13 15 16 17 18 19 20 21 26 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 50 51 52 55 61 63 64 65 66 68 69 71 73 74 77 78 79 80 81 83 84 85 88 92 93 94 95 98 99 100 101 102 103

1. Загальні положення

Витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією, за економічним змістом поділяються на:

- матеріальні витрати;

- витрати на оплату труда;

- суми нарахованої амортизації;

- інші витрати.

Таким чином, витрати на оплату труда є одним з основних видів витрат організацій.

Перелік витрат організацій по елементу "Витрати на оплату труда" встановлений ст. 255 Податкового кодексу РФ.

Виходячи з аналізу частини першої ст. 255 Податкового кодексу РФ, а також, передбаченого даною статтею переліку витрат, витрати на оплату труда можна згрупувати по наступних основах:

- за формою виплати;

- за цільовим призначенням.

За формою виплати витрати на оплату труда поділяються на:

1) виплати, здійснювані в грошовій формі;

2) виплати, здійснювані в натуральній формі;

3) оплату на користь працівника.

Виплати, здійснювані в грошовій формі, є основним способом оплати труда. Згідно ст. 131 Трудового кодексу РФ виплата заробітної плати виготовляється в грошовій формі у валюті РФ (в рублях). Також відповідно до вказаної статті оплата труда може здійснюватися в не грошовій формі (в натуральній формі). Самостійним виглядом витрат на оплату труда є оплата роботодавцем на користь працівників певних витрат. Найбільш поширеним випадком є страхування роботодавцем своїх працівників, передбачене подп.16 ст. 255 Податкових кодекси РФ.

За цільовим призначенням витрати на оплату труда можна згрупувати таким чином:

1) будь-які нарахування працівникам, здійснювані по різних основах, за винятком нижче перерахованих;

2) стимулюючі нарахування і надбавки;

3) премії і одноразові заохочувальні нарахування;

4) компенсаційні нарахування, пов'язані з режимом роботи;

5) компенсаційні нарахування, пов'язані з умовами труда;

6) витрати, пов'язані із змістом працівників.

Конкретні види витрат на оплату труда, перераховані в ст. 255 Податкового кодексу РФ, розподіляються відповідно до класифікації за цільовим призначенням. Даний розподіл можна представити у вигляді самостійної таблиці.

Таблиця розподілу витрат за цільовим призначенням

- -

¦ Витрати за цільовим призначенням ¦ Види витрат по ст. 255 НК РФ ¦

¦-¦-¦

¦Будь-які нарахування працівникам ¦Подп.1, 6, 7, 8, 9, 15, 19, 20,¦

¦ ¦21, 22, 23, 25 ¦

¦-¦-¦

¦Стимулюючі нарахування і надбавки ¦Подп.2, 3, 11, 12, 25 ¦

¦-¦-¦

¦Премії і одноразові поощритель-¦Подп.2, 10, 25 ¦

¦ние нарахування ¦ ¦

¦-¦-¦

¦Компенсаційні нарахування, пов'язаний-¦Подп.3, 17, 25 ¦

¦ние з режимом роботи ¦ ¦

¦-¦-¦

¦Компенсаційні нарахування, пов'язаний-¦Подп.3, 17, 25 ¦

¦ние з умовами труда ¦ ¦

¦-¦-¦

¦Витрати, пов'язані із змістом ра-¦Подп.3, 25 ¦

¦ботников ¦ ¦

- -

Всі витрати організації, так або інакше пов'язаних з оплатою труда, можна поділити на три групи:

1) конкретні види витрат, вказані в ст. 255 Податкового кодексу РФ (подп.1-24 ст. 255 НК РФ);

2) додаткові види витрат (подп.25 НК РФ);

3) витрати, що не відносяться для цілей оподаткування до витрат на оплату труда, в тому числі:

а) оподаткування, що враховується для цілей в складі інакшого вигляду витрат;

б) оподаткування, що не враховується для цілей.

Перш ніж перейти до розгляду конкретних витрат на оплату труда необхідно відмітити наступні правила їх обліку для цілей оподаткування. При порушенні хоч би одного з вказаних правил витрати, перераховані в ст. 255 Податкового кодексу РФ, для цілей оподаткування не враховується.

Три правила обліку витрат на оплату труда для цілей оподаткування прибули:

1. Виконання умов (критеріїв) визнання витрат для цілей оподаткування (дані умови розглядаються в розділі 2 справжнього видання).

2. Дотримання порядку віднесення витрат до витрат поточного періоду, а також дотримання відособленого порядку обліку витрат (дане правило розглядається в розділі 3 справжнього видання).

3. Дотримання дати визнання витрат для цілей оподаткування (дане правило розглядається в розділі 4 справжнього видання).