На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 7 9 10 12 13 15 16 17

ПЕРЕДМОВА

У останні півтори десятиріччя XX в. в Росії сталося значне зростання організованої злочинності, яка в цей час фактично стала справжньою національною бідою. Істотну роль при цьому зіграли соціально-економічні процеси, розвинені в країні в 1980-1990-х рр., і якісні зміни в самої кримінальному середовищі.

Незважаючи на заходи, що приймаються державою, розмах організованої злочинності не меншає. Офіційні джерела свідчать про зростання, що продовжується і консолідацію організованої злочинності, її проникнення у всі нові сфери економіки - фінансову, зовнішньоекономічну, сировинну, пов'язані з подальшим діленням приватизованої державної власності, земельними відносинами.

Все це породило нову кримінальну ситуацію, яка вимагає невідкладних законодавчих, організаційно-управлінських заходів, значних матеріальних ресурсів на оснащення правоохоронних органів і підвищення професіоналізму в діях співробітників оперативно-розшукових органів і слідчих в боротьбі з організованою злочинною діяльністю.

Це тим більше необхідне, оскільки правоохоронні органи досі не можуть досить ефективно боротися з організованою злочинністю, не устигають ефективно реагувати на появу нових витончених способів організованої кримінальної діяльності, особливо попереджати її.

Однієї з причин чого склався нині в сфері боротьби з організованою злочинністю ситуації є все ще недостатнє науково-криміналістичне опрацювання проблем боротьби з вказаною злочинністю, відсутність ясних уявлень про стратегію і ідеологію цієї боротьби, а також криміналістичної концепції і відповідних наукових рекомендацій по виявленню, розкриттю,

розслідуванню і попередженню організованої злочинної діяльності слідчими методами. І хоч в 1996 р. була видана перша серйозна монографія з питань боротьби з організованої преступностью1, органи попереднього слідства і інакші підрозділи, покликані боротися з організованою злочинністю, продовжують випробовувати серйозні ускладнення в налагодженні ефективного розкриття і розслідування вказаної злочинної діяльності.

Розробка надійного методико-криміналістичного забезпечення діяльності правоохоронних органів в сфері боротьби з організованою злочинністю, звісно, справу не одного року і не одного автора, а великого числа розробників.

Справжня ж робота є однією з спроб продовжити аналіз накопиченого фактичного матеріалу, що стосується методів виявлення, розкриття і розслідування організованої злочинної діяльності і виробітку на цій основі відповідних криміналістичних рекомендацій. Природно, вона не ставить своєю задачею розгляд всіх актуальних проблем, а зачіпає лише деякі питання, пов'язані з підвищенням результативності боротьби з організованою злочинністю.

1 См.: Основи боротьби з організованою злочинністю // Підлога ред. B.C. Овчин-ського, В. Е. Емінова і Н. П. Ябдокова. М., 1996.