На головну   всі книги   до розділу

Зміст

АНОТАЦІЯ
ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА
§ 1. Організована злочинність як найбільш розвита і небезпечна форма групової злочинності
§ 2. Сучасне розуміння організованої злочинної діяльності
§ 3. Інтеграція вітчизняної організованої злочинності в транснаціональну організовану злочинність
§ 1. Криминалистически значимі сторони організованої злочинної діяльності й основні напрямки її криміналістичного вивчення
§ 2. Загальні риси криміналістичної характеристики організованої злочинності
§ 1. Основні задачі діяльності і система спеціалізованих підрозділів правоохоронних органів
§ 2. Правовий^-організаційно-правові аспекти співробітництва
§ 1. Загальметодичні особливості розкриття і розслідування організованої злочинної діяльності
§ 2. Типові криміналістичні ситуації й основні напрямки розслідування
§ 3. Протидія кримінальна організованого середовища розслідуванню злочинів і способи його подолання працівниками оперативно-розшукових органів і слідчими