На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 4 5 8 9 10 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 29 30 32 33 35 36 37 38 39 42 43 44 46 47 48 49

Контрольні питання

1. У чому суть розрахункових відносин?

2. Які нормативні акти регулюють розрахункові відносини?

3. Що таке банківський рахунок?

4. Які види банківського рахунку передбачені законодавством Росії?

5. Яким господарюючим суб'єктам відкривається розрахунковий рахунок?

6. Яким юридичним особам відкриваються поточний і бюджетний рахунки?

7. Яка мета відкриття депозитних рахунків?

8. Який порядок здійснення платежів передбачений законодавством?

1 Російська газета. 1992. 5 червня.

9. Які форми безготівкових розрахунків передбачені законодавством?

10. У чому суть розрахунків платіжними дорученнями?

11. Що таке розрахунки по акредитиву?

12. Що таке чек і як здійснюються розрахунки чеками?

13. У чому виражається суть розрахунків по інкасо? Перерахуйте, за допомогою яких документів оформляється інкасове доручення.

14. Охарактеризуйте розрахунки в порядку планових платежів і розрахунки, засновані на заліку взаємних вимог.