На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 4 5 8 9 10 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 29 30 32 33 35 36 37 38 39 42 43 44 46 47 48 49

Контрольні питання

1. Ч^про таке державні витрати?

2. Якими способами здійснюються державні витрати?

3. Для яких цілей надаються державним унітарним підприємствам засобу в порядку фінансування?

4. У чому суть кошторисно-бюджетного фінансування?

5. Що таке кошторис?

Грачева Е. Ю., Куфакова H.A., Пепеляев С. Г. Фінансовоє право Росії: Підручник. М.: Теис, 1995. С. 153, 154.

6. Які види кошторисів передбачені законодавством?

7. Хто затверджує кошториси?

8. Яке співвідношення понять «інвестиції», «капітальні вкладення», «капітальне будівництво»?

9. За рахунок яких джерел фінансуються капіталовкладення?

10. У чому суть короткострокової фінансової підтримки за рахунок коштів федерального бюджету?

11. Охарактеризуйте баланс державного унітарного підприємства.

12. У чому суть позабюджетних коштів бюджетних установ? Перерахуйте їх види.