На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 4 5 8 9 10 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 29 30 32 33 35 36 37 38 39 42 43 44 46 47 48 49

Контрольні питання

1. У яких аспектах розглядається поняття «бюджет»?

2. Що таке бюджетне право?

3. Чим визначається бюджетний пристрій країни?

4. Назвіть найважливіші принципи бюджетного пристрою.

5. Як визначити бюджетну систему, яка її структура?

6. Що розуміється під категоріями «бюджет поточних витрат» і «бюджет розвитку»?

7. Коли застосовується механізм секвестру витрат?

8. Які державні позабюджетні фонди створюються в країні?

9. У чому суть «надзвичайного бюджету» і «режиму надзвичайного витрачання коштів»?

10. Що таке бюджетний процес? Назвіть його стадії.

11. Назвіть джерела утворення державного Пенсійного фонду, а також його задачі.

12. Які цілі створення Державного фонду зайнятості населення?

13. Які задачі позабюджетного Фонду соціального страхування?

14. Яка правова основа створення Фонду обов'язкового медичного страхування?