На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 4 5 8 9 10 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 29 30 32 33 35 36 37 38 39 42 43 44 46 47 48 49

Контрольні питання

1. Дайте визначення фінансового контролю. Яке його значення?

2. Назвіть види фінансового контролю в залежності від часу його проведення.

3. Які види фінансового контролі є в залежності від суб'єкта, його що здійснює?

4. Назвіть види фінансового контролю в залежності від його змісту.

5. Які органи державної влади здійснюють державний фінансовий контроль?

6. У чому суть незалежного (аудиторського) контролю?

7. Хто може здійснювати аудиторський контроль і в якому порядку?

8. Які методи використовуються при здійсненні фінансового контролю?

9. Що відносять до основного методу фінансового контролю?

10. Яке юридичне значення акту ревізії?

11. Назвіть правові основи взаємовідносин правоохоронних органів при здійсненні фінансового контролю.