На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 8 9 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 36 37 38 39 41 43 44 45 46 48 49 50 52 53 54 55 56 58 59 60 62 64 65 66 67 69 70 72 73 74 76 77 78 79 80 81 83 84 85 87 88 89 92 93 94 95 96

7.3. Доходи підприємства

Подібно тому як розрізняють сукупні, середні і граничні витрати, необхідно розрізняти сукупний, середній і граничний доход.

Сукупний доход (валовий, сумарний, загальний доход, виторг від реалізації) (TR) - це добуток ціни (р) на кількість проданої продукції (Q):

TR = p ´ Q.

Таким чином, доход - це завжди функція від ціни й обсягу виробництва. При цьому в залежності від характеру ринку (зробленої чи недосконалої конкуренції), на якому функціонує фірма, ціна являє собою або постійною величиною, на яку фірма не може впливати (фірма - ценополучатель), або величину перемінну, на яку фірма може вплинути (фірма - ценоделатель).

Звідси: доход фірми, що функціонує на ринку зробленої конкуренції, цілком залежить від обраного нею обсягу виробництва і змінюється пропорційно зміні випуску продукції, у той же час доход фірми, що реалізує свою продукцію на ринку недосконалої конкуренції, залежить від обраного обсягу виробництва і від ціни. Фірма-монополіст для того щоб продати більше продукції, змушена знижувати ціну, тому сукупний доход фірми в міру збільшення обсягу продажів спочатку росте, потім починає знижуватися.

Графічно сукупний доход фірми зробленого конкурента являє собою пряму, що восходит з початку координат; фірми-монополіста - параболу, вершина якої характеризує максимальний сукупний доход, одержуваний фірмою (мал. 7.5).

Рис. 7.5. Сукупний доход

а) конкурентної фірми; б) неконкурентної фірми

Середній доход (AR) - це доход, одержуваний на одиницю проданої продукції:

AR = TR : Q.

Очевидно, що середній доход фірми дорівнює ціні продукту:

AR = (p ´ Q): Q = p.

Нарешті, третім показником, що характеризує доход фірми і широко використовуваним в економічному аналізі, є граничний доход (MR). Граничний доход характеризує приріст сукупного доходу при збільшенні обсягу виробництва на одиницю.

MR= ΔTR : ΔQ.

В умовах конкурентного ринку граничний доход фірми дорівнює середньому доходу і ціні, тобто MR = AR = р (мал. 7.6).

0 Кількість продукції, ед. Q

Рис. 7.6. Середній, граничний доход і ціна продукції

конкурентної фірми

Граничний доход неконкурентної фірми менше середнього доходу (ціни), тобто

MR < р.

Подібне співвідношення між граничним доходом і ціною порозумівається в такий спосіб. Щоб продати додаткову одиницю продукції, фірма змушена знизити на неї ціну, але фірма не може продавати однакові екземпляри продукції за різними цінами, тому вона змушена знизити ціни і на всі попередні екземпляри. У результаті за рахунок доходу, отриманого від продажу додаткової одиниці продукції, фірма повинна покрити збитки від зниження цін на попередні екземпляри. В умовах недосконалої конкуренції граничний доход неконкурентної фірми дорівнює ціні додаткової одиниці продукції за винятком збитків, що виникають у результаті зниження ціни попередніх одиниць.

Припустимо, що фірма продає першу одиницю продукції за 124 ден. ед., щоб продати другу одиницю, вона змушена знизити ціну до 114 ден. ед., але знизивши ціну за другу одиницю до 114 ден. ед., фірма змушена знизити ціну і на попередню (першу) одиницю. У результаті, продавши другу одиницю за 114 ден. ед., фірма одержить граничний доход, рівний 104 ден. ед. [114 - (124 - 114)], т. е. граничний доход менше ціни.

Таким чином, якщо для продажу більшої кількості товару фірмі необхідно знизити ціну, те крива середнього доходу буде нахилена вниз, а крива граничного доходу виявиться нижче кривої середнього доходу (мал. 7.7).

Рис. 7.7. Середній, граничний доход і ціна продукції

неконкурентної фірми