Головна

всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 8 9 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 36 37 38 39 41 43 44 45 46 48 49 50 52 53 54 55 56 58 59 60 62 64 65 66 67 69 70 72 73 74 76 77 78 79 80 81 83 84 85 87 88 89 92 93 94 95 96

РОЗДІЛ 4. РИНКОВИЙ МЕХАНІЗМ

Щоб зрозуміти, як в ринковій економіці формуються ціни, як вони координують рішення споживачів і виробників, як відбувається розподіл обмежених ресурсів суспільства, необхідно розглянути ринок окремого товару, або індивідуальний ринок.

Всякий ринок можна охарактеризувати по різних ознаках:

- економічному призначенню об'єктів ринкових відносин (ринок: товарів, послуг, грошей, труда, цінних паперів, інформації, землі і т. п.);

- масштабам, географічному положенню (місцевий, регіональний, національний, світовий);

- міри развитости конкуренції (абсолютно конкурентний ринок, монополізований, монопсонический, олигополистический);

- галузям (автомобільний, текстильний, сільськогосподарський, нафтовий і т. п.);

- характеру продажу (оптовий, роздрібний).

Які б ні були види ринків, як би вони ні були організовані, якими властивостями вони ні володіли б, основними елементами (компонентами) будь-якого ринку є: попит, пропозиція і ціна.

Ринковий попит являє собою суму опитів, що пред'являються окремими споживачами. Процес формування попиту з боку окремого покупця на різні товари називається споживчою поведінкою (вибором).