На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 8 9 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 36 37 38 39 41 43 44 45 46 48 49 50 52 53 54 55 56 58 59 60 62 64 65 66 67 69 70 72 73 74 76 77 78 79 80 81 83 84 85 87 88 89 92 93 94 95 96

Зміст

Вступ. Економіка як наука 4

1. Предмет і метод економіки 4

2. Основні етапи розвитку економічної науки 6

Висновки 7

Основні терміни і поняття 8

Контрольні питання і завдання 8

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ

Розділ 1. Потреби і ресурси 9

1.1. Потреби. Виробництво і його чинники 9

1.2. Виробничі можливості 11

1.3. Проблема вибору і економічні системи 13

Висновки 14

Основні терміни і поняття 15

Контрольні питання і завдання 15

Тести 16

Розділ 2. Власність: економічний зміст і форми 17

2.1. Власність: економічний зміст 17

2.2. Форми власності 19

2.3. Приватизація в Росії: необхідність, методи і підсумки 22

Висновки 25

Додаток:

2.1. Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина друга (Видобування) 25

2.2. Цивільний кодекс Російської федерації. Частина перша (Видобування) 26

2.3. Федеральний закон «Про акціонерні товариства» (Видобування) 27

2.4. Федеральний закон «Про приватизацію державного майна і про основи приватизації муніципального майна в Російській Федерації» (Видобування) 29

Основні терміни і поняття 31

Контрольні питання і завдання 31

Тести 32

Розділ 3. Сучасне ринкове господарство 33

3.1. Товарне виробництво. Товар і його властивості 33

3.2. Гроші: суть, функції і кількість 35

3.3. Суть і основні риси ринкового господарства 37

3.4. Місце і роль держави в ринковій економіці 41

3.5. Перехідна економіка Росії 43

Висновки 45

Основні терміни і поняття 46

Контрольні питання і завдання 46

Тести 47

Розділ II МИКРОЕКОНОМИКА

Розділ 4. Ринковий механізм 49

4.1. Основи теорії споживчого вибору 50

4.2. Попит: поняття, чинники, еластичність 54

4.3. Пропозиція: поняття, чинники, еластичність 57

4.4. Ринкова рівновага і його порушення 59

Висновки 61

Основні терміни і поняття 62

Контрольні питання і завдання 62

Тести 63

Розділ 5. Конкуренція і монополія 65

5.1. Конкуренція: суть, методи, наслідки. Ринок довершеної конкуренції 66

5.2. Незавершена конкуренція: суть, типи, методи 68

5.2.1. Чиста монополія 69

5.2.2. Олігополія 70

5.2.3. Монополістична конкуренція 71

5.3. Економічні наслідки монополізації ринку і антимонопольна діяльність держави 71

Висновки 74

Додаток:

5.1. Закон Російської Федерації «Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках» (Видобування) 74

5.2. Федеральний закон «Про природні монополії» (Видобування) 76

Основні терміни і поняття 78

Контрольні питання і завдання 78

Тести 79

Розділ 6. Підприємство - основна ланка ринкової економіки 80

6.1. Підприємство: суть і основні характеристики 80

6.2. Організаційно-правові форми підприємств 83

Висновки 85

Додаток:

6.1. Федеральний закон «Про державну підтримку малого підприємництва в Російській Федерації» (Видобування) 86

6.2. Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина перша (Видобування) 87

Основні терміни і поняття 90

Контрольні питання і завдання 91

Розділ 7. Процес виробництва і результати діяльності підприємства 91

7.1. Обсяг виробництва: сукупний, середній і граничний продукт 91

7.2. Витрати виробництва 94

7.3. Доходи підприємства 97

7.4. Максимізація прибутку 99

Висновки 101

Основні терміни і поняття 102

Контрольні питання і завдання 102

Тести 104

Розділ 8. Ринки ресурсів і пофакторное розподіл доходів 106

8.1. Попит на економічні ресурси 106

8.2. Пофакторное розподіл доходів 108

8.2.1. Ринок труда і заробітна плата 108

8.2.2. Ринок землі і рента 112

8.2.3. Ринок капіталу і відсоток 113

8.3. Пофакторное розподіл доходів і соціальна справедливість 114

Висновки 117

Додаток:

8.1. Федеральний закон «Про прожитковий мінімум в Російській Федерації» (Видобування) 117

Основні терміни і поняття 118

Контрольні питання і завдання 118

Тести 119

Розділ III МАКРОЕКОНОМІКА

Розділ 9. Макроекономічні показники 121

9.1. Національний обсяг виробництва 121

По джерелах доходу 123

9.2. Безробіття: поняття, типи, наслідки 125

9.3. Інфляція: суть, методи числення, причини і наслідків 127

Висновки 130

Додаток:

9.1. Закон Російської Федерації «Про зайнятість населення в Російській Федерації» (Видобування) 131

Основні терміни і поняття 133

Контрольні питання і завдання 133

Тести 134

Розділ 10. Макроекономічна рівновага 136

10.1. Сукупний попит, сукупна пропозиція і їх рівновага 136

10.2. Відповідність сукупних витрат валовому національному продукту 139

10.2.1. Споживання і заощадження 139

10.2.2. Інвестиційний попит 141

10.2.3. Рівновага сукупних витрат і ВНП 143

Висновки 145

Основні терміни і поняття 146

Контрольні питання і завдання 146

Тести 148

Розділ 11. Державний бюджет, бюджетний дефіцит і державний борг 149

11.1. Податки, їх функції, принципи оподаткування 150

11.2. Податкова система Росії 153

11.3. Державний бюджет 155

11.4. Бюджетний дефіцит і державний борг 157

Висновки 162

Додаток:

11.1. Податковий кодекс Російської Федерації. Частина перша (Видобування) 163

11.2. Бюджетний кодекс Російської Федерації (Видобування) 165

Основні терміни і поняття 168

Контрольні питання і завдання 168

Тести 170

Розділ 12. Фіскальна політика держави 171

12.1. Фіскальна політика: суть, механізм, мультипликатори 171

12.2. Види і ефективність фіскальної політики 174

Висновки 175

Основні терміни і поняття 176

Контрольні питання і завдання 176

Тести 177

Розділ 13. Банківська система і пропозиція грошей 178

13.1. Кредит: суть, функції і види 179

13.2. Комерційні банки і їх операції 181

13.3. Центральний банк і його функції 185

13.4. Сучасна банківська система Росії 186

Висновки 188

Додаток:

13.1. Федеральний закон «Про банки і банківську діяльність» (Видобування) 189

13.2. Федеральний закон «Про Центральний банк Російській Федерації (Банку Росії)» (Видобування) 191

Основні терміни і поняття 195

Контрольні питання і завдання 195

Тести 196

Розділ 14. Грошово-кредитна (монетарна) політика держави 198

14.1. Попит на гроші. Грошовий ринок 198

14.2. Грошово-кредитна (монетарна) політика держави 200

Висновки 203

Основні терміни і поняття 203

Контрольні питання і завдання 204

Тести 205

Розділ 15. Динаміка економічного розвитку 206

15.1. Економічне зростання 206

15.2. Зміст і спільні риси економічного циклу 209

Висновки 213

Основні терміни і поняття 213

Контрольні питання і завдання 213

Тести 214

Розділ IV ЕКОНОМІКА СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Розділ 16. Міжнародна торгівля 216

16.1. Світова торгівля і її економічна основа 216

16.2. Зовнішньоторгівельна політика країни 219

Висновки 221

Додаток:

16.1. Федеральний закон «Про державне регулювання зовнішньоторгівельної діяльності» (Видобування) 222

16.2. Федеральний закон «Про митний тариф» (Видобування) 223

Основні терміни і поняття 224

Контрольні питання і завдання 225

Тести 225

Розділ 17. Міжнародний рух капіталу 226

17.1. Міжнародна міграція капіталу: суть, причини і форми 226

17.2. Сучасний міжнародний ринок капіталів 228

17.3. Росія на світовому ринку капіталів 230

Висновки 231

Додаток:

17.1. Закон РСФСР «Про іноземні інвестиції в РСФСР» (Видобування) 232

Основні терміни і поняття 234

Контрольні питання і завдання 234

Тести 235

Розділ 18. Міжнародне переміщення робочої сили 236

18.1. Світовий ринок труда 236

18.2. Регулювання міжнародної міграції робочої сили 237

18.3. Росія на міжнародному ринку труда 239

Висновки 239

Основні терміни і поняття 240

Контрольні питання і завдання 240

Розділ 19. Міжнародні валютні відносини 241

19.1. Основні етапи розвитку світової валютної системи 241

19.2. Валютний ринок і валютні курси 244

19.3. Платіжний баланс країни 249

19.4. Сучасна валютна система Росії 252

Висновки 254

Додаток:

19.1. Закон Російської Федерації «Про валютне регулювання і валютний контроль» (Видобування) 254

Основні терміни і поняття 256

Контрольні питання і завдання 256

Тести 258

Програма курсу «Економіка» 259

Список додаткової літератури 263