На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 6 7 8

Анотація

Кому надається право притулку? Чи Може воно надаватися особам, що здійснили міжнародні або карні злочини? Ці і пов'язані з ними питання освітлюються в книзі. Автор простежує історію права притулку з древнейших часів до наших днів, аналізує обширну практику надання і використання притулку.

Книга розрахована на фахівців в області права, на викладачів, студентів і аспірантів вузів, на тих, що всіх цікавляться актуальними міжнародними питаннями.

Л. Н. ГАЛЕНСИАЯ

ПРАВО

ПРИТУЛКУ

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ

Видавництво "Міжнародні отношения1' Москва 1968

1-10-5 62-68

Людмила Никифорівна Галенська

ПРАВО ПРИТУЛКУ (Міжнародно-правові питання).

Редактор А. І. Грінберг. Оформлення художника Н. Я- Вовка. Художній редактор Г. Ф. Скачков. Технічний редактор Т. Ф. Александрова. Коректор В. І. Чеботарева.

А11951 Здане в набір 7/Х 1968 р. Підписано в друк 21/XI 1968 р.

Формат 84Х108/з2 Папір тип. № 2. Усл. печ. л. 6,72. Уч. л. 7,24.

Тираж 8000 екз.

Видавництво «Міжнародні відносини», Москва, І 90) Міщанська, 7.

Зак. № 854

Друкарня № 24 Главполіграфпрома, Москва, Г-19, вул. Маркса-Енгельса, 14.

Ціна 43 коп.