На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕННЯ Про ВЕКСЕЛЬ І ВЕКСЕЛЬНЕ ПРАВО

з 1. Виникнення і етапи розвитку векселя. Типи векселів в міжнародній практиці. Становлення і розвиток вексельного права в Росії

з 2. Поняття, ознаки і види векселів

з 3. Економічна і юридична природа векселя

з 4. Функції векселя

з 5. Вексельне право: поняття, предмет, особливості. Проблеми вдосконалення вексельного законодавства

з 6. Поняття вексельною право- і дієздатність

РОЗДІЛ II. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВЕКСЕЛЬНОГО ЗВЕРТАННЯ

з 1. Порядок випуску векселів: умови і правові особливості

з 2. Передача векселя. Індосамент

з 3. Акцепт і аваль (вексельне поручительство)

з 4. Банківські операції з векселями

з 5. Платіж по векселю. Припинення вексельного зобов'язання

з 6. Вексельне посередництво (интервенирование)

з 7. Протест і позов по векселю. Вексельний процес