На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 60 61 62 64 65 66 67 68 69 70

Стаття 52. Спеціальний статус

1. Зміст статусу складають права і обов'язки. Тому під професійним статусом журналіста є у вигляду передбачені в Законі об ЗМІ права і обов'язки журналіста. У статті, що коментується говориться про те, що права і обов'язки журналіста розповсюджуються на дві категорії осіб, які не підпадають під поняття "журналіст", дане в ст. 2 Закону про ЗМІ.

2. До першої категорії відносяться штатні співробітники редакції, що займаються редагуванням, створенням, збором або підготовкою повідомлень і матеріалів для багатотиражних газет і іншого ЗМІ, продукція яких розповсюджується виключно в межах одного підприємства, організації, установи.

Мова йде про працівників, з якими організацією-роботодавцем укладений трудовий договір. Виходячи з тексту статті, вказані співробітники виконують функції журналіста, але такими не є, внаслідок того, що здійснюють цю роботу для багатотиражних газет і іншого ЗМІ, продукція яких розповсюджується виключно в межах одного підприємства, організації, управління.

Розглянувши ознаки, що характеризують журналіста, застосовно до осіб, вказаних в ч.1 ст. 52 Закони про ЗМІ, можна прийти до висновку про той, що більшість з них підпадає під поняття "журналіст".

Однак оскільки дана стаття є спеціальною по відношенню до ст. 2 Закону про ЗМІ, то ці особи законодавець з якоюсь метою виключив з поняття "журналіст" і указав лише на те, що вони користуються правами і несуть обов'язки журналіста, передбачені в Законі про ЗМІ.

3. До другої категорії осіб, що не є журналістами, відносяться автори, не пов'язані з редакцією ЗМІ трудовими або інакшими договірними відносинами, але визнані нею своїми позаштатними авторами або кореспондентами при виконанні ними доручень редакцій. Вважаємо, що друга категорія осіб не відноситься до журналістів внаслідок відсутності трудових договірних відносин з редакцією даного ЗМІ. Разом з тим для здійснення доручень редакцій законодавець наділив їх тими правами і обов'язками, якими володіють журналісти згідно із законом про ЗМІ.