На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 60 61 62 64 65 66 67 68 69 70

Стаття 46. Право на відповідь

1. Встановлене статтею право на відповідь (коментар, репліку) виникає у фізичної або юридичної особи, відносно яких в ЗМІ були поширені відомості, не відповідні дійсності. Громадянин також має додаткове право на відповідь у випадку, коли поширені відомості ущемляють його права і законні інтереси, що не обмежуються нематеріальними благами, вказаними в ст. 43 (а саме - честь і достоїнство).

Право на відповідь являє собою можливість виправити помилку (неточність), допущену редакцією (журналістом) в поширених через ЗМІ повідомленнях і матеріалах, і тим самим відновити свої права і законні інтереси в тих випадках, коли відсутні основи вимагати спростування по ст. 43 Закону про ЗМІ.

2. Право на відповідь виникає, наприклад, в наступних випадках:

допущення в повідомленнях і матеріалах ЗМІ неточності або незначної помилки (вказівка невірної дати народження громадянина або реєстрації фірми; неістотні помилки в матеріалах рекламного характеру і т. д.);

надання неповної інформації про який-небудь факт або подію;

односторонній і (або) упереджений опис подій.

3. Громадянин або організація мають право на відповідь в тому ж ЗМІ, в якому були поширена не відповідна дійсність або ущемляючі права (інтереси) зведення.

4. Порядок реалізації права на відповідь і основи відмови у відповіді регулюються ст. 43-45 Закону про ЗМІ.

5. Частина 3 статті, що коментується встановлює спеціальне право "відповіді на відповідь" і порядок його реалізації зацікавленими особами.

Дане право фактично є правом вступати в полеміку, дискусію, суперечку на сторінках (частотах) ЗМІ.

6. Законом не допускається розміщення відповіді і відповіді на відповідь в одному і тому ж випуску даного ЗМІ. Виключення складають коментарі редакції, що йдуть слідом за відповіддю.

7. Потрібно відмітити, що вказівку законодавця вміщувати відповідь на відповідь: "не раніше чим в наступному випуску засобу масової інформації" не породжує обов'язок редакції вміщувати його саме в наступному випуску. Навпаки, редакція має право дати відповідь на відповідь і через декілька випусків.