На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 60 61 62 64 65 66 67 68 69 70

Стаття 23. Інформаційні агентства

1. Стаття 2 Закону об ЗМІ і норму, що коментується не дають визначення поняттю "інформаційне агентство". Разом з тим воно міститься в ст. 1 Федерального закону від 1 грудня 1995 р. N 191-ФЗ "Про державну підтримку засобів масової інформації і книгоиздания Російської Федерації". Згідно з даною нормою інформаційним агентством є організація, що здійснює збір і оперативне поширення інформації. Аналогічне визначення інформаційному агентству дають законодавчі акти про ЗМІ суб'єктів РФ.

2. Інформаційне агентство є особливим суб'єктом правовідносин в області масової інформації, оскільки наділене правовим статусом редакції, видавця і розповсюджувача одночасно.

3. Закон про ЗМІ також розповсюджує на інформаційні агентства правовий режим ЗМІ. Виходячи з цього очевидно, що законодавець розглядає інформаційне агентство не тільки як суб'єкт відносин, але і як їх об'єкт - безпосередній ЗМІ. Звідси слідує, що інформаційні агентства створюються за тими ж правилами, встановленими законодавством про ЗМІ, що і інші засоби масової інформації, а також мають пільги по сплаті податків і інакших обов'язкових платежів до бюджету, встановлені для ЗМІ Федеральним законом "Про державну підтримку ЗМІ і книгоиздания РФ".

Інформаційне агентство створюється засновником (соучредителями) і має редакцію, права і обов'язки якої відповідно до загального правила, встановленого в ст. 17, виникають з моменту державної реєстрації інформаційного агентства в якості ЗМІ (права і обов'язки, передбачені законом), затвердження статуту редакції (права і обов'язки, передбачені статутом), укладення замінюючого статут договору (права і обов'язки, передбачені даним договором).

5. Частина 2 ст. 23 передбачає можливість інформаційного агентства засновувати бюлетені, вісники і інакші видання і програми з постійною назвою. Інформаційне агентство може виступати як єдиним засновником ЗМІ, так і соучредителем.

Засоби масової інформації, що засновуються інформаційним агентством (за участю інформаційного агентства), підлягають реєстрації в порядку, встановленому Законом про ЗМІ.

6. Частина 3 статті, що коментується встановлює обов'язок посилатися на інформаційне агентство при використанні його повідомлень і матеріалів.

Законодавство про ЗМІ не передбачає спеціальної відповідальності за його порушення (за відсутність посилання). Отже, у разі виникнення конфлікту з користувачем інформації інформаційне агентство може вимагати застосування до порушника загальних санкцій відповідальності, передбачених законодавством об ЗМІ або цивільне законодавство, зокрема відшкодування збитків, виниклих у агентства. При цьому агентство повинне буде довести не тільки факт їх спричинення, але і причинний зв'язок між відсутністю посилання на агентство і виникненням збитків, а також конкретний розмір цих збитків.

Можливість застосування до порушника зобов'язання спеціальних санкцій, що розглядається, встановлених, зокрема, нормами ЗоАП, бачиться скрутної, т. до. за загальним правилом повідомлення про події і факти, що мають інформаційний характер, не є об'єктами авторського права (ст. 8 ЗоАП). Міжнародна охорона, що надається Бернської конвенцією про охорону літературних і художніх творів, також не розповсюджується на повідомлення про новини дня або на повідомлення про різні події, що мають характер простої преса-інформації (п.8 ст. 1 Конвенції).

Для визнання як об'єкт авторського права відповідне повідомлення або матеріал повинні виходити за рамки чисто "інформаційного характеру (простої преса-інформації)", т. е. повинні містити коментар, аналіз або бути продуктом інакшої творчої діяльності автора*(18). Крім того, для можливості виступати як позивач в судових спорах про порушення авторського права інформаційне агентство повинно бути володарем виняткових майнових прав на використання даного повідомлення (матеріалу), т. е. дістати ці права від його автора (авторів).

Потрібно також мати на увазі, що для можливості передавати "свої" повідомлення і матеріали, що є об'єктами авторського права, для поширення в ЗМІ інформаційне агентство, щоб уникнути порушень прав авторів, повинно володіти правом на передачу відповідного об'єму авторських прав третім особам (п.4 ст. 31 ЗоАП).

7. Законом про ЗМІ передбачена спеціальна відповідальність інформаційного агентства - за зміст інформації, переданої редакції або журналістам для поширення (детальніше див. ст. 57 і коментар до неї).