На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 60 61 62 64 65 66 67 68 69 70

Стаття 17. Виникнення прав і обов'язків

1. У статті, що коментується передбачені три основи виникнення прав і обов'язків суб'єктів відносин при виробництві і поширенні ЗМІ:

реєстрація ЗМІ;

затвердження статуту редакції;

укладення договору.

2. Першим юридичним фактом, з яким Закон про ЗМІ зв'язує виникнення прав і обов'язків у двох основних суб'єктів правовідносин по випуску ЗМІ- засновника і редакції, є момент реєстрації ЗМІ, визначуваний по даті видачі свідчення про реєстрацію.

Основні права і обов'язки засновника, виникаючі внаслідок реєстрації ЗМІ, встановлені ст. 18, а також ч.5 ст. 8 і ч.4 ст. 11 Закони про ЗМІ.

Правовому статусу редакції ЗМІ присвячена ст. 19 Закону про ЗМІ. Разом з тим права і обов'язки редакції не обмежуються даною нормою і містяться в різних статтях Закону, що коментується. Зокрема, в Законі про ЗМІ передбачені наступні права редакції:

запитувати інформацію об діяльність державних органів і організацій, суспільні об'єднання, їх посадові обличчя (ст. 39);

використати в повідомленнях і матеріалах листи, адресовані в редакцію, при умові збереження значення листа і дотримання положень законодавства про ЗМІ (ст. 42);

подавати заявки на акредитацію журналістів (ст. 48).

До обов'язків редакції відносяться:

дотримання правил вказівки вихідних даних (ст. 27);

надання обов'язкових примірників органам і організаціям, перерахованим в ст. 29 Закону про ЗМІ;

зберігання матеріалів радіо- і телепередач, що мають значення для правильного дозволу суперечок (ст. 34);

опублікування обов'язкових повідомлень (ст. 35);

дотримання правил використання конфіденційної інформації (ст. 41);

дотримання прав на результати інтелектуальної діяльності, що використовуються, в тому числі об'єкти авторського права (твору) (ст. 42);

опублікування спростувань і відповідей (ст. 43 і 46).

3. У статті 20 Закону про ЗМІ приводиться перелік деяких взаємовідносин, які засновник і редакція повинні врегулювати в статуті. Права і обов'язки засновника і редакції, встановлені статутом, виникають, відповідно, з моменту затвердження статуту.

4. Права і обов'язки суб'єктів не вичерпуються встановленими в Законі про ЗМІ і статут редакції. Відповідно до норми, що коментується засновник, редакція, видавець і розповсюджувач мають право встановлювати додаткові взаємні права і обов'язки на договірній основі.

При цьому статут редакції ЗМІ і положення договорів, що укладаються між суб'єктами відносин, що розглядаються, не повинні суперечити чинному законодавству.