Головна

всі книги   до розділу   зміст
1 2 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15

ВІД АВТОРА

Розвиток правової науки, в тому числі і кримінального права, що визначився за останні роки, особливо по-. че рішень XX і подальших з'їздів партії, характеризується тим, що все більше значення придбавають проблеми міжгалузевого характеру, проблеми, що стоять, так би мовити, на стику ряду наук, особливо права, філософії і психологій. Однією з таких проблем є проблема мотиву (і цілі) злочину _ Знаходячись в складній залежності, з одного боку, оpound;_т^емпера^1е'нта, звичок, взпЩДРЕТТили почуттів Г" інших~субьекпшних свойств_личности з другой.-=Ja-r різних з] ЖИ_ально-економичес^х^^1рвий, до

живе і діє людина, мотив преступледда-дзет-. вггем < »кногть зрозуміти механізм йозпеиствид-чинників зовнішньої середи на волю і свідомість особи, а через него_ хфавильнсгооъяснить содер^кание~про^щественно_опасн: "* £ Й::::::^ уело2

^

Складність проблеми причинної обумовленості протиправної людської поведінки полягає" в тому, що злочин здійснюється, як правило, особами вже з чим склався психологією, зі своїм поні манием суспільного боргу, відносин з дручичи тдьми, свідомістю своєї ропи в житті і т д »-^!¦1шзpound; в-~в-кйждом-конкретном сдудше может-аед-ека-й на протиправну поведінку

рШр мотиву в опреде te-нді карної отвегственнпсти, встановленні провини і призначенні покарання. YajTggXpp властивості липа, у^ог'ц1е. пШрргя у

з тяжргтис) посчелг. твий,

міра суспільної опаоности_^овадшpound; Насша-лрр < < тупий.

зания._

Однак ' роль мотиву злочину у визначенні карної відповідальності не вичерпується только1 його моральною стороною. Р'дигГ'р

Н. ИМ цргт. т, пГЖалго"'? "П "f"

_да_Еpound; Дліфікацию прргтуцдpound; нди Іншими словами, мотив здатний не тільки посилювати або пом'якшувати відповідальність, але і накладати тягар провини. При цьому вплив мотиву (і цілі) на кваліфікацію злочинів не вичерпується тільки тими випадками, коли він передбачається як необхідний елемент складу або кваліфікуюча ознака. Виступаючи як спонукальна причина здійснення злочину і накладаючи відбиток на весь хід вольового процесу, мотив має глибоке значення у визначенні спрямованості діяння, змісту суб'єктивної сторони складу злочину і встановлення кола кримінальних дій. Навряд чи можна знайти в Карному кодексі склад злочину, де б ця роль мотиву не була за-мегной.

Потрібно відмітити, що за останнім часом підвищився інтерес радянських криміналістів до психологічного аспекту вивчення злочину, зокрема, до дослідження мотиву злочину. Разом з тим ця потрібна тема, що має велику теоретичну і практичну значущість, в радянській юридичній літературі все ще не отримала належної розробки і чекає свого рішення. Особливо відчувається - необхідність в розробці питання про вплив мотиву і мети на кваліфікацію злочинів. Судова практика дає досить прикладів, підтверджуючих, що немало помилок в кваліфікації пов'язано з неправильним встановленням мотиву і мети злочину, особливо у справах про вбивства, про посадові злочини, хуліганство і т. д* Задумана в цілях заповнити в якійсь мірі відмічений пропуск, ця книга написана з прагнення сказати посильну допомогу судовій практиці в реше-

- нин вказаних питань. При цьому, враховуючи виняткову складність теми, автор обмежив свою задачу розглядом лише окремих, найбільш спірних питань мотиву, мети і кваліфікацій злочинів.

Книга, що Пропонується є продовженням прово- имого автором дослідження проблеми мотиву злочину перша частина якого під назвою «Проблема волі і карна відповідальність» була опублікована у видавництві Казанського університету в 1965 р. Природно тому, що багато які питання, пов'язані з названою проблемою, зокрема, поняття мотиву, мети злочину, їх співвідношення і інш., розглянуте в першій роботі, в цій книзі не знайшли відображення, і вона посвяшена виключно характеристиці мотивів і кваліфікації злочинів.