На головну   всі книги   до розділу

Зміст

ПЕРЕДМОВА
ГЛАВА I. Поняття і суть договорів на користь третіх осіб.
ГЛАВА II. Погляд римського права і новітньої доктрини на дійсність договорів на користь третіх осіб.
ГЛАВА III. Наслідку договорів на користь третіх осіб.
ГЛАВА IV. Відношення позитивного права і судової практики до договорів на користь третіх осіб.