На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 17 18 20 21 22 23 24 25 26

1.5. Відступи від встановленого порядку ведіння бухгалтерського обліку будуть виявлені слідчим

У багатьох документах, з числа розглянутих вище, можуть знайти відображення сліди злочинної діяльності, що зумовлює можливість їх використання як джерела доказа

Статті 1,9, 10, 13 Федеральних закони «Про бухгалтерський облік».

32

иьств по карній справі. Тому в ході вивчення документів кно враховувати, що вони можуть мати безпосереднє відношення; події злочину, оскільки велика імовірність того, що вони лступают як продукт неправомірної діяльності і призначені для реалізації незаконних домагань, ціліше, намере-ий. Дана обставина передбачає використання всього ком-пекса методів документальної перевірки, що включає в себе ме-цл формально-правової перевірки окремого документа і методи зверки реальності відображених в документах обставин. Різного роду суперечності (невідповідності) в змісті тдельного документа або між його окремими реквізитами иявляются з допомогою формальною, арифметичною і нормативно перевірки. Формальна перевірка передбачає зовнішній огляд ^документа, який проводиться з позицій дотримання правил його 1'составления і оформлення. З її допомогою можуть бути виявлені ознаки недоброякісності документа. До їх числа відносяться: виконання документа на бланку невстановленої форми або 1 невстановленим способом; відсутність необхідних реквізитів; , (відтиснення друку, підпису, дати складання, номера документа, частини тексту); наявність сумнівних реквізитів (дописок цифр і (тексту, підчисток, необумовленого виправлень) або зайвих ^ реквізитів (сторонніх записів, поміток); протиріччя між окремими реквізитами; дуже хороший стан документа (чистий, непом'ятий, негнутий).

У ході нормативної перевірки вивчається зміст відображений-"ной в документі господарської операції з точки зору його відповідності законам, відомчим нормативним актам, інструкціям, правилам, ГОСТам. Даний метод дозволяє виявити документи, оформлені належним образом, але незаконні по сво- йому змісту.

При арифметичній (рахункової) перевірці визначається правильність підрахунків, зроблених в документі: підсумкових показників, обчислення відсотків, множення кількісних показників на Ц їх ціну і т. д. Рахункова перевірка дозволяє виявити фальсифікації в первинних і зведених документах, зокрема, завищення або заниження підсумкових сум, подальші дописки штрихів і цифр в приватних і підсумкових сумах і інш.

33

Нерідко з метою приховання слідів злочину виготовляються підроблені документи, які не містять внутрішніх протиріч і на свій зовнішній вигляд не відрізняються від справжніх документів. Виявлення таких документів здійснюється за допомогою методу зустрічної перевірки і взаємного контролю.

Метод зустрічної перевірки полягає в зіставленні декількох примірників одного і того ж документа, що знаходяться в різних підрозділах господарюючого суб'єкта (наприклад, накладна на внутрішнє переміщення матеріальних цінностей), в інакших організаціях (в банку, у підприємств-постачальників або покупців) або на руках окремих громадян. Даний метод дозволяє не тільки виявити розходження в змісті різних примірників одного документа, але і відновити зміст знищеного примірника. Його використання доцільно при відсутності хоч би одного примірника документа, наявності сумнівів в автентичності одного з примірників (за результатами проведеної формальної, нормативної і арифметичної перевірки) або невідповідностей між декількома примірниками документа.

Однак далеко не всі документи складаються в декількох примірниках. У цьому випадку значну допомогу надасть метод взаємного контролю, який полягає в зіставленні змісту різних документів, прямо або що непрямо відображають одну і ту ж або взаємопов'язані господарські операції. Причому ці документи можуть знаходитися в одній або в декількох організаціях (наприклад, у господарюючого суб'єкта, в податкових і митних органах, в банку, у організацій-контрагентів). У рамках даного методу можливе зіставлення змісту наступних документів: розпорядливих і виконавчих документів організації; документів первинного обліку, що відображають одну і ту ж або взаємопов'язані господарські операції; первинних облікових документів, складених на їх основі зведених документів і регістрів бухгалтерського обліку; документів бухгалтерського обліку і інших документів організації (документів відділу кадрів, транспортних і складських документів, документів оперативного обліку і різних чорнових записів). Так, внаслідок зіставлення первинних облікових документів зі зведеними документами і регістрами бухгалтерського обліку можуть бути виявлені

34

особистих роди суперечності. Зокрема, одна і та ж операція пично відображена в цих документах; в зведених документах і ребрах бухгалтерського обліку відсутні записи про операції, раженних в первинних документах, або є записи об перациях, не підтверджену первинними документами. Перераховані методи можуть бути використані в процесі педования самих різноманітних документів, вмісних ин-ормацию про різні етапи діяльності господарюючого екта.