На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 17 18 20 21 22 23 24 25 26

4.5. Особливості розрахунків по інкасо

Розрахунки по інкасо являють собою банківську операцію, за допомогою якої банк-емітент за дорученням і за рахунок клієнта на основі розрахункових документів здійснює дії по отриманню від платника платежа78. Основою для розрахунків по інкасо є платіжні вимоги, оплата яких може проводитися по розпорядженню платника (з акцептом) або без його розпорядження (в безакцептному порядку), і інкасових доручень, оплата яких проводиться без розпорядження платника (в безперечному порядку).

Платіжні вимоги і інкасові доручення пред'являються одержувачем коштів (стягувачем) до рахунку платника через банк, обслуговуючий одержувач. Ці документи одержувач представляє в банк при реєстрі переданих на інкасо розрахункових документів ф.0401014, складеному в двох примірниках. Перший - примірник реєстру оформляється двома підписами осіб, що мають право підпису розрахункових документів, і відтисненням друку.

На всіх примірниках розрахункових документів, прийнятих банком-емітентом, проставляються штамп, дата прийому і підпис працівника

банку. Не прийняті документи викреслюються з реєстру і повертаються одержувачу коштів, кількість і сума розрахункових ^документів в реєстрі виправляються. Обидва примірники реєстру і ис-¦ правління в них завіряються підписом працівника банку- емітента. При цьому останні примірники розрахункових документів разом з другим примірником реєстру повертаються одержувачу як підтвердження прийому документів на інкасо, а перші примірники залишаються в банку-емітенті, підшиваються в окрему папку, використовуються як журнал реєстрації прийнятих на інкасо розрахункових документів і зберігаються в банку-емітенті відповідно до встановлених термінів зберігання документів.

Платіжні вимоги, що Поступили у виконуючий банк і інкасові доручення реєструються в журналі довільної форми з вказівкою номера рахунку платника, номера, дати і сум кожного розрахункового документа. На всіх примірниках документів, що поступили проставляється дата і час надходження розрахункового документа.

78 Положенням про безготівкові розрахунки (і. 8.1) банкам-емітентам надане право залучати інші банки (виконуючі банки) для здійснення розрахунків але інкасо.

114