На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 17 18 20 21 22 23 24 25 26

ЗМІСТ

Введення . - 5

пава 1. Дотримання основних постулатів бухгалтерського обліку -

ущественная гарантія безпеки бізнесу і бізнесмена 8

Призначення і роль документів в господарському обліку 8

Документи в бухгалтерському обліку повинні виконувати

роль, передбачену Законом 11

Форми бухгалтерського обліку повинні забезпечувати

прозорість фінансово-господарської діяльності 20

Відповідальність за формування облікової політики

несе головний бухгалтер организації.-. 28

1.5. Відступи від встановленого порядку ведіння бухгалтер

ского обліку будуть виявлені слідчим 32

дава 2. Порушення в обліку готівково-грошових розрахунків знаходять

ажение в бухгалтерській документації 36

2.1. Документи по обліку касових операцій як засіб

здійснення розкрадання власності юридичних осіб

і зловживань службовими повноваженнями 36

Методи виявлення злочинів шляхом дослідження

касових документів 39

Документи по оплаті труда використовуються для створення

резервів з метою розкрадання власності юридичних

осіб і для приховання фактів розкрадання готівки 51

Методи діагностики розкрадання готівки і .

зловживання службовими повноваженнями шляхом

аналізу документів по оплаті труда 58

Відображення в документах по контрольно-касових

машинах слідів протиправної діяльності і

методи їх виявлення 66

Розділ 3. Порушення порядку обліку матеріалів будуть виявлені

¦(изе документів 85

Дотримання основних вимог до документального

оформлення руху матеріалів - безумовна

вимога Закону 85

Прийоми виявлення порушень, допущених при

документуванні руху матеріалів 89

3

Розділ 4. Протиправні дії при здійсненні безготівкових

розрахунків залишають сліди в документах 99

4.1. Нормативні вимоги до організації безготівкових

розрахунків 99

4.2. При розрахунках платіжними дорученнями можуть бути

довершені протиправні дії 101

Сліди злочинів при розрахунках по акредитиву 106

Виявлення ознак злочинів при розрахунках чеками. .^.. 112

Особливості розрахунків але інкасо 114

Розділ 5. Бізнес-злочини, пов'язані з сплатою і

відшкодуванням експортерам сум податку на додану вартість... 116

Додаток 137